Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Waterschap Brabantse Delta zet extra in op duurzaamheid

Zondag, 25 februari 2018 11:15
Waterschap Brabantse Delta zet extra in op duurzaamheid

Waterschap Brabantse Delta voorziet eigen gebouwen van zonnepanelen voor de opwekking van schone energie. De panelen op de werkplaats in Heiningen wekken al voldoende energie op om geheel te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van dat gebouw. In Raamsdonksveer worden de panelen op korte termijn aangesloten.

Het gebruik van zonne-energie past in de ambitie van het waterschap om - in lijn met landelijke afspraken binnen de waterschappen - in 2025 energieneutraal te zijn. Ook op het gebied van het gebruik van afvalstoffen als grondstof voor nieuwe producten zetten de waterschappen stappen die gepresenteerd zijn tijdens de Week van de circulaire economie.

Ambitie waterschappen lopen vooruit op die van het Rijk
Deze ‘energietransitie’ is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de waterschappen landelijk met de medeoverheden hebben afgesproken. De waterschappen willen vooruitlopen op de ambitie van het Rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. De ambitie van de waterschappen is om al in 2025 energieneutraal te zijn. Dit willen zij bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren en in 2025 100%. Daarnaast stellen de waterschappen hun eigendommen zoals terreinen, gemalen en dijken beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken. De komende jaren breidt het waterschap het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. Zo staan er projecten op stapel in Heerle, Zundert, Hoeven, Wagenberg en op het Hof van Bouvigne, het centrale kantoor het waterschap in Breda.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen