Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Vrijdag, 29 juli 2016 07:30
Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief. Deze kernwaarden staan centraal in de nieuwe Omgevingswet. De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld, onduidelijk en verspreid. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels en voegt ze samen. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen straks onder één wet. Dit leidt tot duidelijkheid, zekerheid en samenhang.


De fysieke leefomgeving is een breed begrip. Het omvat onderwerpen als ruimte, milieu, verkeer, natuur en water. De Omgevingswet maakt het straks makkelijker om bouwprojecten te starten en om alle verschillende belangen te betrekken bij nieuwe projecten.

De nieuwe wet treedt in 2018 in werking
Meer ruimte voor ontwikkeling; De bestaande wetgeving sluit niet meer aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Ook sluit het niet meer aan op complexe vraagstukken als klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid. Het huidige omgevingsrecht biedt dan ook geen ruimte om hierin te ontwikkelen. Het omgevingrecht is nu versplinterd. Er zijn te veel wetten en AmvB’s. Voor ieder onderwerp is een wet gemaakt. Per sector zijn regels opgesteld, bijvoorbeeld voor milieu, water en verkeer. De nieuwe Omgevingswet moet meer samenhang scheppen tussen de verschillende sectoren. 26 wetten en 120 AMvB’s worden samengevoegd tot één wet en vier AMvB’s.Verbeterdoelen van de Omgevingswet
De Omgevingswet betekent een stelselwijziging. Belangrijk is dat de wetgever met de wet ook vier verbeterdoelen wil bereiken, wat een andere manier van werken vraagt:
  • het gebruiksgemak verhogen
  • een integrale benadering stimuleren
  • een actieve aanpak stimuleren
  • processen versnellen en verbeteren

Fysieke  Leefomgeving
Deze wet gaat over:
  a) de fysieke leefomgeving, en
  b) activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving
De fysieke leefomgeving omvat in elk geval; bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed.
Meer weten over de fysieke leefomgeving, lees dan HIER verder.

De 4 AmvB’s
Onder de algemene rijksregels komen samen in vier AmvB’s (in plaats van de huidige 120). De algemene regels beschermen de leefomgeving en geven richtlijnen aan burgers en bedrijven. Het zijn alle normen waarbinnen initiatiefnemers moeten handelen.

Het ministerie van IenM stelt op dit moment vier AmvB’s op:
  • Omgevingsbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit bouwactiviteiten leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving


Het omgevingsbesluit is opgebouwd uit algemene en procedurele regels voor het proces van gebiedsontwikkeling (zoals projectprocedures, grondexploitatie en handhaving en uitvoering). Het zijn als het ware de spelregels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen.

De andere drie AmvB’s richten zich op materiële regels, dus op de inhoud. Het besluit kwaliteit leefomgeving bevat normen van milieu en veiligheid. Het besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers bedrijven en overheden bij hun feitelijk handelen en bevat regels over de uitvoering van activiteiten. Het besluit bouwwerken leefomgeving richt zich ook op het feitelijk handelen. Dit besluit bevat regels voor het bouwen, aanleggen en slopen.

Implementatie Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet vraagt veel van overheden. Veel overheden weten nog niet precies wat er op zich afkomt. Om hierbij te helpen, zijn publicaties verschenen van adviesbureaus. In Implementatie Omgevingswet omschrijft Berenschot de veranderopgave waar overheden (met name gemeenten) voor staan en biedt het concrete handelingsperspectieven om invulling te geven aan deze opgave. In Aan het werk met de Omgevingswet 2 beschrijft de Werkplaats Omgevingswet de mogelijke veranderingen van de Omgevingswet, met name aan de hand van het omgevingsplan. Dit is immers één van de centrale instrumenten.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten