Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

VMT jaaroverzicht

Vrijdag, 13 januari 2017 11:45
VMT jaaroverzicht

NVDO Partner VMT maakte een leuk overzicht van nieuwtjes in 2016.De voedingsmiddelenindustrie heeft ook in 2016 niet stil gestaan. Van ontslagen en promoties tot ernstige kwesties en leuke nieuwtjes. Wat waren al die nieuwswaardigheden ook al weer in de maand juni? VMT maakte voor u een selectie en verwerkte deze in het jaaroverzicht van 2016.
De Europese voedingsindustrie is teleurgesteld dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Dit is een harde klap die zich zal laten voelen bij alle voedingsbedrijven in de EU-lidstaten. Maar ook de Britse voedingsindustrie zal de gevolgen van de uittreding (Brexit) ondervinden. Dat stelde de Europese brancheorganisatie FoodDrinkEurope, waar ook de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) bij is aangesloten. 

Zorgen NVWA
In juni maakte diverse politieke partijen in de Tweede Kamer zich zorgen over de voedselveiligheid in Nederland. Onder meer D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya liet zich over de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) uit, en noemde de situatie bij de controledienst ‘een puinhoop’. Volgens haar moet het ministerie van VWS direct actie ondernemen. Zo zou NVWA onder curatele geplaatst moeten worden van de Algemene Rekenkamer. Het controleorgaan heeft al jaren te maken met bezuinigingen en reorganisaties. Een verbeterplan dat in 2013 werd ingezet werpt volgens de NVWA zijn vruchten af, maar bij het toezicht zijn nog bijna overal knelpunten, zo stelde staatssecretaris Martijn van Dam in een evaluatie. 

Nultolerantie allergenen
De NVWA stapte in juni af van de nultolerantie voor allergenen in levensmiddelen. Nieuwe reference doses voor verschillende allergenen moeten helpen risicobeoordelingen bij kruisbesmettingen uit te voeren. Deze liggen wel lager dan bij de internationaal gangbare VITAL-methodiek. Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA heeft advies uitgebracht aan de NVWA, Minister Schippers en Ministerie van Economische Zaken, meldt Allergenenconsultancy.nl. In dit advies worden zogenoemde -voorlopige- reference doses genoemd voor verschillende allergenen. Hiermee kan een risicobeoordeling uitgevoerd worden. Deze aanpak is gelijk aan de VITAL-methodiek maar de vastgestelde waarden wijken af.

Verpakking controleert versheid
In juni kwam de ‘slimme verpakking’ in het nieuws. Professor Frank Devlieghere van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de Universiteit Gent werkt al een tijd aan de ontwikkeling van de ‘slimme’ verpakking. De sensoren van deze verpakking meten de samenstelling van de lucht binnenin de verpakking door componenten eruit te pikken die micro-organismen produceren. In een interview dat de professor aan oneworld.nl gaf, vertelt hij dat de onderzoekers aan de hand van de samenstelling van deze componenten de aanwezigheid van micro-organismen kunnen inschatten. “Op die manier kunnen we de versheid van een product bepalen. Het gebruik van deze technologie kan ervoor zorgen dat er minder voedsel verspild wordt”, aldus professor Devlieghere.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten