Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Verkennende studie regelgeving stoffen binnenmilieu

Zaterdag, 15 april 2017 12:14
Verkennende studie regelgeving stoffen binnenmilieu
Het RIVM heeft geïnventariseerd hoe de regelgeving over binnenmilieu in Nederland zich verhoudt tot die in andere EU-landen. Er blijkt vooral op Europees niveau regelgeving te bestaan. Daarnaast hebben enkele landen nationale regelgeving opgesteld. Deze nationale wet- en regelgeving betreft bijvoorbeeld etikettering van bouw- en decoratieproducten voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen, monitoring van het binnenmilieu in woningen en openbare gebouwen, en nationale normen voor emissies uit bouwproducten en vloerbedekking. Vergeleken met Frankrijk, België en Duitsland is er in Nederland minder nationale regelgeving om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren, aldus het RIVM.

Formaldehyde
Chemische stoffen uit onder andere bouwmaterialen, wand- en vloerbedekking, elektronica, meubels, kleding, speelgoed, luchtverfrissers, schoonmaakmiddelen en tabaksproducten kunnen in de binnenlucht terechtkomen.Er is wel regelgeving voor aanwezigheid van stoffen in materialen of voor het vrijkomen van stoffen uit materialen, maar er is geen specifieke regelgeving voor aanwezige concentraties van stoffen in de binnenlucht en de mate van blootstelling aan die stoffen. Een uitzondering hierop betreft formaldehyde. Hiervoor is in Nederland een wettelijke grenswaarde vastgesteld in het Bouwbesluit. Voor andere stoffen zijn er alleen advieswaarden en richtlijnen voor concentraties in het binnenmilieu opgesteld. Voor nieuwbouw biedt het Bouwbesluit 2012 de mogelijkheid om in de Regeling Bouwbesluit 2012 voorschriften op te nemen om het binnendringen van uit de grond of materialen afkomstige schadelijke stoffen of straling te beperken. Hier is echter geen uitvoering aan gegeven, aldus het RIVM.

Aandacht
Omdat er geen specifieke regelgeving is ontbreekt de aandacht voor situaties waarin mensen aan stoffen vanuit meerdere bronnen staan blootgesteld. Hetzelfde geldt voor de blootstelling aan verschillende stoffen met een zelfde werkingsmechanisme. Er is niet of nauwelijks zicht op hoe hoog de concentraties van stoffen in het binnenmilieu zijn. Het binnenmilieu wordt in Nederland niet gemonitord en er is bij gebrek aan wettelijke eisen nauwelijks toezicht of handhaving.

Uitzondering
Het onderzoek is gebaseerd op regelgeving in EU-verband en nationale regelingen in vooral Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Scandinavische landen. Op basis van documenten en gesprekken met experts heeft RIVM een verkennende inventarisatie gemaakt over regelgeving in relatie tot binnenmilieu. Het overzicht in het document is niet volledig, aldus RIVM.

Lees de verkenning HIER
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten