Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Verdubbeling vacatures waterschappen

Vrijdag, 27 oktober 2017 09:14
Verdubbeling vacatures waterschappen
Waterschappen hebben te maken met een flinke toename van het aantal vacatures. In 2016 stonden er naar schatting 1.288 vacatures uit in de sector. Dat komt neer op 10,4 procent van het totaal aantal werknemers. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal van 2014 (5,1 procent). 


Bedrijfsvoering
In de sector had bijna ieder van de 25 waterschappen in 2016 vacatures: 93 procent. Dat blijkt uit de nieuwe HR-monitor van het A&O fonds Waterschappen. De editie 2016 is, net als de laatste in 2014, uitgevoerd door Panteia. De meest voorkomende vacatures waren op het gebied van bedrijfsvoering en waterzuivering. Bij een derde van de vacatures ging het om functies op een van die gebieden. Ook functies in beheer en onderhoud watersystemen en waterkeringen werden vorig jaar veel gevraagd.

Moeilijk vervulbaar
In 2016 hadden meer waterschappen met moeilijk vervulbare vacatures te maken. In totaal had bijna driekwart van de waterschappen in 2016 dergelijke vacatures. In 2014 was dit nog 66 procent. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures kwam, uitgedrukt in procenten van het aantal werknemers, in 2016 op 1 procent, een lichte stijging ten opzichte van 2014. Het gaat in totaal om circa 108 moeilijk vervulbare vacatures.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten