Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Veiligheid in de Keten

Woensdag, 20 mei 2015 12:30
Veiligheid in de Keten
    
Aanbevelingen in het kader van het versterken van ‘veiligheid in de keten’ Om de ‘veiligheid in de keten’ verder te versterken, wordt opdrachtgevers aanbevolen om een systeem in te voeren om opdrachtnemers te beoordelen op het gebied van veiligheidperformance en de veiligheidscultuur, voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht en tijdens de duur van de opdracht.
    
Het beoordelen van de veiligheidperformance en de veiligheidscultuur bij opdrachtnemers is voor een aantal Veiligheid Voorop-bedrijven reeds een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie. Veiligheid Voorop wil echter dat dit ook bij andere BRZO-bedrijven common practice wordt door hiervoor aanbevelingen te doen en instrumenten aan te bieden.
    
Ambitie en effect ‘veiligheid in keten’ De ambitie is dat alle BRZO-bedrijven in de (petro)chemie bijdragen aan verbetering en borging van de ‘veiligheid in de keten’ door voorafgaand aan de contracttoekenning hun ketenpartner risk based te screenen op een solide veiligheidscultuur en na contracttoekenning de naleving van de gemaakte afspraken te verifiëren. Het resultaat daarvan is dat de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties bij de BRZO-bedrijven in de gehele (petro)chemieketen worden verbeterd. Met onze ambitie wordt de rol van de opdrachtgevers om de veiligheidscultuur bij en rondom BRZO-bedrijven te bevorderen versterkt en vergroot. 
    
Veiligheid Voorop beveelt bedrijven aan om een risico gebaseerd systeem in te voeren om  opdrachtnemers te beoordelen op het gebied van veiligheid voorafgaand aan het verstrekken van en tijdens de duur van de opdracht. 
    
Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, Profion, NVDO en de VOMI om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven die met
gevaarlijke stoffen werken. Veiligheid Voorop wordt ondersteund door NVVK, de beroepsvereniging van veiligheidskundigen.
    
    
    
Klik HIER voor de Checklist Compliance Veiligheid in de keten

Klik HIER voor de Position paper Veiligheid in de Keten
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten