Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Uniform en objectief beoordelen van betonconstructies

Donderdag, 04 mei 2017 01:14
Uniform en objectief beoordelen van betonconstructies


In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties per jaar uitgevoerd. Dat is ook noodzakelijk. Het areaal kunstwerken wordt steeds ouder en de voortschrijdende degradatie van de gebruikte materialen brengt risico’s met zich mee. Het nieuwe Handboek Inspectie Beton van SBRCURnet biedt de helpende hand, geheel afgestemd op de CUR-Aanbeveling 117:2015.


Doel van het Handboek Inspectie Beton is het bieden van een handreiking bij de inspectievoorbereiding, een uniforme inspectiewijze en vastleggen van de resultaten. De systematische beoordeling van betonconstructies draagt bij aan de gewenste duidelijkheid bij inspectiewerkzaamheden, wat de communicatie tussen opdrachtgevers/beheerders en opdrachtnemers (inspectiebedrijven en adviesbureaus) bevordert.

Aantastingmechanismen
Hoewel beton in grote lijnen een bouwmateriaal is met een lange levensduur, kent ook beton zijn degradatieprocessen. Relatief veel voorkomend is wapeningscorrosie door chloridenindringing. Chloriden bevinden zich in zeewater, maar ook dooizouten bij gladheidsbestrijding kunnen een oorzaak zijn. Een wisselend vochtgehalte kan het corrosieproces nog eens versnellen. Wapeningscorrosie kan ook veroorzaakt worden door carbonatie van beton, waarbij CO2 uit de lucht reageert met calciumhydroxide in het beton. Daarbij wordt calciumcarbonaat gevorm, waarbij de pH in het beton daalt naar ca. 8. Onder die omstandigheden wordt de wapening in het beton minder beschermd tegen corrosie dan bij het normale, alkalische milieu in beton.

Een ander veel voorkomende vorm van betonaantasting is alkali-silica reactie (ASR) waarbij het kiezelzuur in het toeslagmateriaal reageren met cement en water. Bij voldoende vocht kan het reactieproduct zwellen en scheuren in het beton veroorzaken. Het kenmerkende scheurpatroon, soms in combinatie met uitrekkende witte gel, zijn voor de ervaren inspecteur zeer herkenbaar. Dit geldt eveneens voor de schade als gevolg van wapeningscorrosie door roestvlekken op het betonoppervlak en scheuren door uitzetting van reactieproducten. Ook kan schade aan beton worden veroorzaakt door mechanische invloeden, brand of vorst. 

Meten en onderzoeken
De mechanismen worden systematisch beschreven in het rapport; dat geldt ook voor degradatie en onderzoek van conservering op beton. De publicatie zet ook de meet- en onderzoeksmethoden op een rij, zoals de scheurwijdte- en dekkingsmeting en het nemen van boorkernen die in het lab worden beproefd. Aanvullend daarop zijn verschillende niet-destructieve onderzoeksmethoden beschikbaar, zoals radar voor de ligging van wapening in het beton, impact echo/impuls response voor het detecteren van o.a. holle ruimtes of thermogratie voor het detecteren van delaminaties.
Tenslotte komen specifieke constructieonderdelen aan de order, zoals rijvloeren in bruggen, met de bijbehorende problematiek. Hierbij wordt vooral gekeken naar aandachtspunten tijdens de inspectie. Advisering is nadrukkelijk geen onderdeel van het handboek.
Serie materiaalgebonden inspectieboeken
Handboek Inspectie beton vormt één integraal onderdeel met CUR-Aanbeveling 117 en de overige handboeken uit dezelfde serie over. De handboeken over de inspectie van staal en beton zijn al verschenen. In dezelfde serie komen voegovergangen, opleggingen, en later ook hout, metselwerk en bewegingswerken aan bod. De handboeken vormen een samenvatting van de op dit moment beschikbare kennis van materialen en kritieke onderdelen. De handboeken geven tevens handreikingen voor inspectie aan de beschreven materialen en onderdelen. De serie biedt hiermee opdrachtgevers en -nemers handige kaders die een systematische werkwijze mogelijk maken. Met als resultaat: kostenbesparing en een gewaarborgde kwaliteit én veiligheid.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen