Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Uitbesteden is een breed begrip

Zaterdag, 17 juni 2017 08:10
Uitbesteden is een breed begrip
De markt van anodiseren en aanverwante activiteiten is altijd in beweging. Processen worden minder populair of winnen juist aan kracht. Michael Baas, directeur van Aldor in Weert, schetst een beeld van de trends rondom uitbesteden. ‘Als we goed samenwerken in de keten, vlakken we pieken en dalen af en optimaliseren we de bezettingsgraad van de gehele industrie. Dat is voor iedereen winst. 
Uitbesteden is een breed begrip’. Michael Baas onderscheidt voor de bedrijven in de oppervlakte-behandeling branche vijf verschillende manieren van uitbesteden: personeel, capaciteit, one-stop-shop, marktontwikkeling en uitfaseren van processen. ‘Je kunt uitbesteden van personeel dat niet bij jou in dienst is zoals aan uitzendkrachten of een sociale werkplaats’. Een drijfveer achter personeel uitbesteding is de creatie van een flexibel schil die de fluctuaties tussen projecten absorbeert. 

Het is een duidelijke trend om deze flexibele schil te vergroten. Typisch voor onze industrie is een flexibele interne schil van zo’n 10 tot 20 procent, waarbij het hoge percentage zelden wordt gehaald vanwege het gebrek aan vaklieden. Grote, doorlopende opdrachten hebben meer mogelijkheden om extern uit te besteden aan bijvoorbeeld een sociale werkplaatse, omdat de leercurve langer mag zijn.’ De tweede vorm van uitbesteden heeft te maken met volume of techniek die niet toereikend is’. Baas: ’Wij besteden standaard anodiseerwerk soms uit omdat wij onze eigen mensen voor de technische lastigere klussen willen inzetten of omdat we simpelweg de capaciteit niet hebben. Capaciteitsuitbesteding is altijd een tijdelijk iets. Als de vraag uit de markt krimpt, dan wil je de werkzaamheden weer zelf uitvoeren. Anderzijds, als de vraag stijgt, ontstaat er ruimte voor een mogelijke investering. Bij het overwegen van zo’n investering mogen de focus en de misse van het bedrijf nooit uit het oog verloren worden. Aldor is bijvoorbeeld sterk in kleine, specialistische machineonderdelen die een grote nauwkeurigheid vereisen. Een investering zal hier dus altijd bij passen.‘

Diversiteit
‘De derde vorm van uitbesteden, de one-stop-shop, ontstaat als de markt het risico's van de verschillende, opeenvolgende processtappen in de productiekolom bij één partij neerlegt’, vertelt Baas. ‘Een machinefabrieken wil bijvoorbeeld dat wij alle opvolgende stappen trommelen, anodiseren en laserbeschriften onder onze verantwoordelijkheid laten uitvoeren. Dit is de integratieve one-stop-shop. Deze beweging naar one-stop-shop is al jaren aan de gang en vindt zijn oorsprong bij de wens van de eindklant om de volledige opdracht bij één partij neer te leggen en het aantal deelopdrachten te verminderen. 

Zo besteden wij het anodiseren van langere lengtes uit bij collega’s. Dit heeft als voordeel voor Aldor dat we onze klant tevreden kunnen houden. Hij legt tenslotte de totale anodiseerdbehoefte bij ons neer. Ik zou het zo kunnen zeggen: uitbesteding onderhoudt de diversiteit in processen.’ ‘Het uitbesteden heeft gevolgen voor het organiseren van de kennis in de bedrijfskolom. De constructeur die de onderdelen ontwerpt, beseft vaak niet welke toleranties in zijn ontwerp moeten zitten om de chemietoleranties succesvol op te vangen. De verantwoordelijkheid wordt bij de constructeurs en machinefabrieken gelegd, die de expertise van de hele bedrijfskolom gebruiken. Het anodiseerproces heeft een 20-tal procesparameters met allenmaal een eigen, specifieke tolerantie. Pas na het geheel productieproces, als alle kosten al zijn gemaakt kunnen we het succes van het geheel proces bevestigen. Dan weten we de resultaten van maatvoering, visuele uitstraling en specificaties. Het is daarom heel belangrijk om als uitbesteder een kwaliteitscomponent in overweging te nemen, zoals Qualanod. En dan is het aan de oppervlaktebehandelingsbranche om die kennis terug te brengen naar machinefabrieken en constructeurs om zodoende tot een hoger niveau te komen.

Voldoende volume
‘De vierde vorm van uitbesteden die ik zie, is de marktontwikkeling’, vervolgt Baas. ‘Het kan zijn dat wij een nieuw product-markt-combinatie willen ontwikkelen waar we geen geschikt proces voor hebben. Het gaat dan meestal om een technologie die extra toegevoegde waarde heeft in het proces of in de voor- of nabewerking. Een voorbeeld hiervan is Prooxyd, een proces dat een hoge investeringsdrempel heeft is dat specialistische chemie nodig heeft. Tijdens het uitbesteden wordt de markt ontwikkeld, vinden we dat er klanten voor en zodra we voldoende volume hebben, komt de productie naar Aldor. 

Een ander voorbeeld bij Aldor is het slijpen van scheepsramen. We hebben er actief andere markten bij gezocht. In de markt van hoogwaardige lichtarmaturen speelt een combinatie van slijpen, glanzen, impregnatie en anodiseren dus dat is een prima toevoeging. Toen onze afzet groot genoeg was, zijn er zelf deze bewerkingen gaan uitvoeren. De vijfde vorm is het uitfaseren van een bepaalde product-markt-combinatie in een krimpende markt. Wij besteden bijvoorbeeld op dit moment het Chroom-VI-proces uit omdat wij dit volgens de RoHS-richtlijnen niet meer zelf willen doen, maar de klant wel willen helpen.’

Vertrouwen
‘Bij het uitbesteden speelt technologie altijd een rol’, concludeert Baas. ‘Er is altijd sprake van kennisoverdracht naar de uitvoerder van de werkzaamheden. Dus bedenk van te voren goed welke kennis je wilt delen en welke niet. Op termijn zal uitbesteding je collega’s ook slimmer maken. Dat is niet erg, maar ik ben me er wel van bewust. Al met al is uitbesteden altijd een kwestie van vertrouwen. En vertrouwen in je collega’s is niet zo eenvoudig. Er ontstaat toch altijd snel het gevoel dat de vooroordelen niet eerlijk worden gedeeld. Bij het uitbesteden moet je beiden voordeel hebben, open zijn en samenwerken. Kennis van je kostprijs is daarbij cruciaal. Als je kennis hebt van je marge weet je ook welke ruimte is er voor de uitbestedingsprijs. En dit is weer belangrijk om tot een win-winsituatie te komen.’

Met dank aan Oppervlaktetechnieken

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen