Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Technici ervaren tekort aan toegang tot kennis en kunde

Zondag, 09 juli 2017 05:24
Technici ervaren tekort aan toegang tot kennis en kunde
Onderzoek naar de kennisbehoefte van technische medewerkers laat zien dat 91% regelmatig gebrek aan informatie ervaart om goed hun werk te kunnen doen. Dit blijkt uit recent afgerond onderzoek van Anass Ramdani (student Hogeschool van Amsterdam) in opdracht van Delta Learning in Water. Van de respondenten was 66% werkzaam in de buitendienst. De respondenten gaven aan dat de kennis die men mist vooral kennis is die men kan vinden bij een collega. Het gebrek is dus snel op te lossen. Helaas vonden de respondenten dat de collega in 79,5% van de gevallen te lang op zich liet wachten voordat ze met een antwoord kwamen.


Het onderzoek
In het voorjaar van 2017 hebben 388 technische medewerkers een enquete ingevuld. Van hen was 66% werkzaam in de buitendienst. In totaal gaf 91% van de respondenten aan regelmatig gebrek aan kennis te hebben waardoor zij hun werk niet (goed) kunnen doen. Uit het onderzoek blijkt dat dit gebrek aan kennis regelmatig voor komt. 40% van de respondenten had in de laatste week en 51% in de laatste maand een gebrek aan kennis ervaren. Cijfers waar wij van schrokken!
Het kennisgebrek zat in 70% van de gevallen op inhoudelijke en voor 30% op organisatorische aspecten van het werk. 24% van de respondenten gaf aan de benodigde informatie via Internet te kunnen vinden. Uit de enquete bleek verder dat er niet gezocht werd naar kennis die in literatuur of handboeken te vinden was. De kennis van de collega was overduidelijk hetgeen men zocht als oplossing voor de kennisbehoefte. Helaas werd in 79,5% van de gevallen aangegeven dat er te lang gewacht moest worden op de informatie van de collega.

Geen verschil bij verschillende leeftijdsgroepen
Als onderzoekers verwachte wij dat met name de jongere collega’s te kampen zouden hebben met een kennisgebrek. Dit blijkt niet het geval. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil in kennisbehoefte was tussen jonge of meer ervaren medewerkers. In alle leeftijdsgroepen werden dezelfde resultaten gevonden. Uit een tweetal focusgroepen is gebleken dat de jonge collega’s vooral zochten naar bestaande ervaring die ze via collega’s willen opdoen. De meer ervaren collega’s zoeken vooral hulp bij het leren van nieuwe technieken en de ervaringen die jongere collega’s daarmee hebben.

Hoe wil men kennis opdoen
We hebben de respondenten gevraagd hoe zij het liefst voorzien willen worden van werk gerelateerde informatie. In 74% van de gevallen wordt de voorkeur gegeven aan een app op de telefoon. Wij vroegen of de werkgever dit faciliteert. Het goede nieuws is dat het overgrootte deel van de technische medewerkers ook tijdens hun werk toegang heeft tot internet, zodat het gebruik van een app voor het delen van informatie een goede mogelijkheid is.

Samenvatting
Technici hebben grote behoefte aan een snelle toegang tot kennis van hun collega’s. In de praktijk moeten ze (te) lang op het antwoord van hun collega wachten. Om dit op te lossen geven zij de voorkeur aan kennisverspreiding via een app op de smartphone. Daarvoor zijn geen praktische belemmeringen omdat het overgrote deel van de technici ook tijdens hun werkzaamheden (zelfs buiten kantoor) toegang hebben tot internet.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen