Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Standaard bestektekst (intern.) sociale voorwaarden

Donderdag, 28 september 2017 10:51
Standaard bestektekst (intern.) sociale voorwaarden
Om de aanbestedende diensten binnen het Rijk en daarbuiten te helpen met het uitvragen van due diligence onderzoek naar sociale misstanden in de keten, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een standaard bestektekst opgesteld. 


Het due diligence onderzoek helpt risico's op het gebied van mensenrechten bij de leverancier en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compenseren. De bestektekst stelt u in staat om de toepassing van de ISV op een goede wijze op te nemen in uw aanbestedingsdocumenten.

Due diligence
De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen. Onder due diligence verstaat het Rijk, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen doorvlochten boekenonderzoek maar een doorlopend proces om inzicht te bieden in de eventuele risico's op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen.

Handreiking due diligence
Naast de standaard bestektekst is ook een Handreiking ISV deu diligence voor leveranciers beschikbaar. Deze handreiking kan bedrijven op weg helpen met de uitvoering van ISV due diligence onderzoek conform de OESO-richtlijnen.

Lees de handreiking HIER
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten