Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Slimme contracten m.b.v. blockchain-technologie

Maandag, 21 mei 2018 05:53
Slimme contracten m.b.v. blockchain-technologie

De wereld heeft kennisgemaakt met de blockchain-technologie toen de bitcoin op de financiële markt werd geïntroduceerd. De munteenheid heeft echter een wankel fundament, dat zorgt voor enorme fluctuaties in de waarde van cryptomunt. Financiële experts raden beleggingen in de munt dan ook sterk af en banken laten zich niet in met het digitale geld. De achterliggende technologie wordt echter wel met veel belangstelling bekeken. Zo staat de techniek aan de basis van slimme contracten.

Blockchain in verzekeringen 
Ook in de verzekeringswereld is blockchain een veelvuldig besproken onderwerp. Aan het gebruik van de technologie kleven namelijk verschillende juridische aspecten, zoals aansprakelijkheid, privacy, gegevensbeveiliging, governance en samenwerking met derde partijen en de wettelijke afdwingbaarheid van slimme contracten. In een masterclass tijdens de 'Blockchangers Hackathon' hebben Ellen Bosma en Wendy Pronk, advocaten bij Loyens en Loeff, onder andere die slimme contracten besproken. 

Een van de eerste vragen die beantwoord dient te worden is de juridische definitie van ‘blockchain’. Wellicht kennen we de technologie van het energiedeelplatform waar groene energie verhandeld wordt met energy tokens. Maar hoe zit dat eigenlijk juridische gezien? 

Traditionele contracten 
De ruim te nemen definitie van traditionele contracten ligt in de lijn van ‘acceptatie met een zelfde intentie om aan het contract te voldoen’. Uiteraard is definitie onlosmakelijk verbonden met begrippen als ‘wilsbekwaam’ en ‘te goeder trouw’. Een contract kan niet alleen schriftelijk worden vastgelegd maar ook mondeling. In dat geval blijven dezelfde aspecten van kracht. 
In het geval van een verkooptransactie geldt vanzelfsprekend de reguliere wetgeving. Het is mogelijk een separaat contract op te stellen, dat door de betrokken partijen wordt bekrachtigd met een handtekening. Wordt het contract elektronisch ondertekend, dan verloopt de transactie ietwat anders. En dat is waar blockchain juist uitermate geschikt voor is: smart contracting. 

Smart contracting 
Er is geen universele definitie van een smart contract. Het is een set van code-instructies die zelf kan vormen en op basis van bepaalde criteria wordt opgesteld kan. Het heeft een set of rules. In principe kun je zeggen dat het contract een variabel kenmerk heeft. Denk bijvoorbeeld aan tijd, datum en geldelijke uitkering dan wel betaling. 

Een voorbeeld 
Een voorbeeld van een slim contract gebaseerd op blockchain-technologie maakt meer duidelijk. Stel, een verzekeringmaatschappij heeft een polis opgesteld voor een specifiek evenement. De verzekerde aspecten zijn getriggerd en daarop is de polis van toepassing. Hierdoor kan het contract automatisch worden uitgevoerd en een uitbetaling plaatsvinden op een uiterst efficiënte en effectieve manier. 
Het slimme contract laat dus toe dat de gelden automatisch overmaakt worden aan de hand van een gebeurtenis, evenement of datum en de hoogte van de bijbehorende uitkering wordt bepaald ook door het contract op basis van de vooraf overeengekomen formule. 

Voordelen en bedenkingen 
De voordelen van een smart contract zijn:

 

    · het voert zichzelf uit als er aan de variabelen wordt voldaan;
    · er is geen tussenpersoon of derde partij nodig die het regelt;
    · het ontlast in de juridische procesvoering.

De bedenkingen van een smart contract zijn:
    · de daadwerkelijke handeling vindt plaats in de fysieke wereld;
    · een menselijk aspect blijft altijd noodzakelijk.

Thomas Neurink is een trainer en spreker die zich richt op de inzet van traditionele technologieën zoals het web en het verantwoorde gebruik van innovaties zoals artificial intelligence, virtual reality en blockchain.

Wij lazen dit op customertalk

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen