Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Ruim 20 miljoen m² asbestdaken in Gelderland

Maandag, 21 mei 2018 12:45
Ruim 20 miljoen m² asbestdaken in Gelderland

Er ligt in Gelderland nog ruim 20 miljoen m² asbest op daken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie. Het asbest ligt verdeeld over zo’n 150000 gebouwen. Uit een eerste analyse blijkt dat de grootste opgaven in de Achterhoek, Vallei en Rivierenland liggen.

Het overgrote deel van de asbestdaken ligt op het platteland. `Door de inventarisatie krijgen we een beter beeld van de totale opgave in Gelderland. Die is groot. Met deze informatie kunnen we doelgroepen beter en sneller in kaart brengen.` aldus gedeputeerde Bea Schouten.

80 procent op het platteland
Het grootste oppervlak asbestdaken ligt in de Achterhoek: ruim 7.7 miljoen vierkante meter. In Rivierenland ligt een kleine 4 miljoen m2 en in de Vallei 3,8 miljoen m2. Daarna volgt de Noord-Veluwe met 2,3 miljoen m2, Veluwe IJssel met 2,2 miljoen m2, regio Arnhem met 1,8 miljoen m2 en de regio Nijmegen met 1,4 miljoen vierkante meter asbest dak. In Gelderland ligt 80% van de totale oppervlakte asbest dak op het platteland, 15% in de bebouwde kom en 5% op een bedrijventerrein. De percentages verschillen per regio’s zoals Nijmegen ligt een kwart in de bebouwde kom.

Inwoners stimuleren en voortgang bijhouden
Verschillende gemeenten in Gelderland zijn actief bezig met het probleem. Met deze inventarisatie krijgen ze een goed beeld van de locatie, hoeveelheid en grootte van asbestdaken in hun gebied. Daarmee kunnen ze inwoners gerichter stimuleren om hun dak aan te pakken. Op plekken waar veel asbestdaken liggen , kan bijvoorbeeld een collectieve aanpak opgezet worden. Daarnaast blijkt uit de cijfers welke doelgroepen belangrijk zijn en kan de voortgang van de sanering bijgehouden worden.

Verdere analyse
De inventarisatie is gedaan door luchtfoto’s en straatbeelden te combineren met gegevens uit basisregistraties. Uit steekproeven blijkt dat niet alle daken die naar voren komen in de inventarisatie ook daadwerkelijk asbest hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat soms alleen een expert op locatie kan vaststellen of een dak asbest bevat. De betrouwbaarheid ligt nu rond de 85%. De komende tijd gaan gemeenten en omgevingsdiensten verder met de analyse, zodat aan het eind van het jaar de inventarisatie 95% betrouwbaar is. Om de data betrouwbaar te houden, wordt ook bijgehouden welke daken gesaneerd zijn. Hierover gaat de provincie in gesprek met gemeenten.

Asbestsanering versnellen
Asbestdaken vormen een groeiend gevaar voor de volksgezondheid door de toenemende verwering van asbestdaken. Daarom heeft de overheid een verbod ingesteld. Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn. Bea Schouten: ’dit gaan we alleen halen als we samen hier met zijn allen aan werken.’ Gelderland wil een gezonde en veilige leefomgeving voor haar inwoners, daarom heeft de provincie 4 miljoen euro uitgetrokken om de sanering te versnellen. Daarmee steunt de provincie bijvoorbeeld initiatieven zoals de Asbesttrein in die Achterhoek, is onderzocht of dak eigenaren de sanering kunnen financieren en is deze inventarisatie gemaakt.

Wij lazen dit in Bouw & Aanbesteding

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen