Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Rivierpark Nijmegen veiliger en mooier

Dinsdag, 15 augustus 2017 01:28
Rivierpark Nijmegen veiliger en mooier


Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Nijmegen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen. Daarin staan afspraken over de samenwerking bij zaken als vegetatie- en natuurbeheer, evenementen en horeca, het gebruik van de Spiegelwaal en het Watersportcentrum, toegankelijkheid en hoogwaterveiligheid. Alle partijen behouden hun eigen verantwoordelijkheid en werken nauw samen. Ook is afgesproken dat de gemeente Nijmegen als gebiedsregisseur optreedt en het eerste aanspreekpunt is voor bewoners, gebruikers, bezoekers, initiatiefnemers en bedrijven.

Verantwoordelijkheden

Elke partij heeft rond het Rivierpark en de Spiegelwaal een belang en verantwoordelijkheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is namens de staat eigenaar van een groot deel van de gronden en kan vanuit die hoedanigheid verkopen en verhuren. Rijkswaterstaat is beheerder van het gebied en heeft daarnaast een verantwoordelijkheid voor de hoogwaterveiligheid en het nautisch beheer. De gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor de openbare ruimte en openbare orde. De partijen vinden het gezamenlijk belangrijk dat de potenties van het gebied beter worden gebruikt en gaan samen plannen maken om het gebied verder vorm te geven.


Veilig zwemmen

In 2017 nemen de 3 partijen maatregelen om veilig zwemmen en overige watersport mogelijk te maken. Er worden boeien neergelegd om zwemmers en vaartuigen van elkaar te scheiden en een zwemzone te markeren. Het springen van bruggen is en blijft verboden. Regels en verboden worden met borden bekend gemaakt. Het zwemmen in de Spiegelwaal blijft op eigen risico, net als in alle andere natuurwateren. Er is overleg met de reddingsbrigade over hun rol en positie bij het veilig gebruik van de Spiegelwaal.


Extra prullenbakken en fietsstallingen

Ook nemen de partners maatregelen op het gebied van verkeer: er komt een parkeerverbod op het eiland buiten de parkeervakken, de lage kade en de drempel worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en er komen extra fietsenstallingen. Daarnaast komen bij de entrees van het rivierpark borden met huisregels en waarschuwingen, worden er extra prullenbakken en banken geplaatst, worden dode bomen in een geul gelegd voor natuurontwikkeling. Kuddes runderen begrazen inmiddels het gebied. Tot slot zijn afspraken gemaakt over handhaving en over monitoring van de schepen die de Spiegelwaal op varen, de waterkwaliteit en de locaties waar gezwommen wordt.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten