Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Risico’s geothermie onvoldoende erkend

Donderdag, 02 november 2017 02:10
Risico’s geothermie onvoldoende erkend
Nederland staat aan de vooravond van een tijdperk waarin geothermie op grote schaal wordt onderzocht, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het rapport ‘Staat van de Sector Geothermie’. Een actueel voorbeeld is de op 20 juni ondertekende Green Deal voor ultradiepe geothermie. Aardwarmte uitnutten kan CO2-uitstoot besparen, maar de risico’s van geothermie worden volgens het SodM door media en overheden echter vaak niet belicht. En met die financiële, veiligheids- en milieurisico’s kan de relatief jonge geothermiesector onvoldoende omgaan, luidt de conclusie in het rapport.


Risicobesef
Geothermie heeft diepere boringen nodig dan olie- en gaswinning, tussen de 2000 en 3000 meter, en dat brengt milieu- en veiligheidsrisico’s met zich mee. In het geval van ultradiepe geothermie kunnen dit aardbevingen zijn. Het ontbreekt de meeste geothermisten (vooral ondernemers in de tuinbouw volgens het SodM) echter nog aan ‘voldoende kennis, ervaring en veiligheids- en risicobesef’, aldus het rapport. Milieu- en veiligheidsrisico’s worden door initiatiefnemers van geothermie onderschat, ‘want het gaat toch maar om het omhoog pompen van warm water?’, aldus het SodM.

Perverse prikkels
Doordat milieu- en veiligheidsrisico’s onvoldoende worden onderkend, kunnen er perverse prikkels ontstaan om in projecten vooral uitvoerende bedrijven te selecteren op prijs, meldt het SodM. Er zijn ‘nogal eens gevallen’ waarbij uitvoerende bedrijven niet genoeg zijn gecontroleerd op deskundigheid, werkprocessen en veiligheidscultuur, schrijft de toezichthouder. Ook zijn er incidenten geweest die mogelijk te wijten zijn aan slecht materiaal of onvoldoende deskundigheid. Beheersing van milieu- en veiligheidsrisico’s wordt daarbij bemoeilijkt doordat geothermie een versnipperde sector is en ondernemers vaak één keer aan een project werken, wat een leercurve onmogelijk maakt.

Groningse aardbevingen
Aangezien geothermie risicovol kan zijn voor milieu en veiligheid, raadt het SodM een ‘explicieter’ gebiedsgericht beleid aan over waar wel en niet aardwarmte uitgenut kan worden. De toezichthouder adviseert vooral terughoudendheid in gebieden waar aardbevingen voorkomen door gaswinning, zoals Groningen. Die conclusie verrast de gemeente Groningen, die net begonnen is aan het project Warmtestad om met geothermie 10.000 huishoudens te verwarmen. Lokale politici lijken het project vooralsnog niet te willen staken en wijzen op vooronderzoek dat Warmtestad veilig achtte.

Gebrek financiële reserves
De geothermiesector lijkt ook risico’s op het financiële vlak te onderschatten. Het SodM wijst erop dat reserves om tegenvallers mee op te vangen ontbreken. Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met mogelijke ontmanteling van installaties in de toekomst. Ondanks goede voorbeelden in de branche, adviseert de toezichthouder dat er strenge eisen gesteld worden aan deskundigheid, materiaalkeuze, projectmanagement en financiële zekerheden. De Mijnbouwwet zou hierop aangepast moeten worden.

Achterstand bij ministerie
Volgens het SodM moet niet alleen de sector, maar ook het ministerie van Economische Zaken aan het werk. Dat ministerie moet winningsplannen voor geothermieprojecten beoordelen en goedkeuren. Daar bestaat nu echter een achterstand in, waardoor projecten al zijn gestart terwijl de winning en risico’s nog niet zijn onderzocht. Het SodM stelt zelf ‘het huidige verscherpte toezicht’ op bestaande projecten te handhaven. 

Met dank aan; Bouw & Aanbesteding

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen