Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Rijkswaterstaat neemt lozingsvergunningen onder de loep

Woensdag, 20 juni 2018 11:56
Rijkswaterstaat neemt lozingsvergunningen onder de loep
Rijkswaterstaat start met het screenen van de watervergunning van 70 bedrijven. RWS toetst of de vergunningen nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De 70 geselecteerde bedrijven zijn geselecteerd voor een pilotproject. Uiteindelijk worden alle vergunningen die bij RWS in beheer zijn getoetst. Dit betreft ongeveer 800 bedrijven.
De screening vloeit voort uit de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Met deze aanpak wil het Rijk de waterkwaliteit een stevige impuls geven. Rijkswaterstaat wil weten of de vergunningen actueel, adequaat en volledig zijn. Het daadwerkelijk actualiseren van de vergunningen is geen onderdeel van de pilot. Doel is om te komen tot een generieke aanpak voor alle vergunningen. Actualisatie kan mogelijk wel in een later stadium aan de orde zijn als blijkt dat de vergunningen niet aan de vigerende wetten voldoen.

Van de 70 bedrijven zijn 20 bedrijven actief in de regio Rijnmond. Deze bedrijven worden door RWS en DCMR gezamenlijk benaderd. De bedrijven in dit gebied moeten in het kader van de pilot ook informatie aanleveren over de emissie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).  Daarbij sluit RWS aan bij een lopende ZZS-inventarisatie van DCMR. Naar verwachting zullen in 2019 ook de andere Omgevingsdiensten in Nederland een dergelijke inventarisatie uitvoeren.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen