Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Woensdag, 23 maart 2016 08:42
Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Karin van IJsselmuide is kennismanager/trainer bij NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management met zo’n 6000 leden (inkoopprofessionals). Daarnaast is zij voorzitter van de normcommissie ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Deze commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Sustainable Procurement). Wat is het belang van deze richtlijn en wat zijn de huidige ontwikkelingen?

Sinds november 2015 is er een Draft International Standaard (DIS) van de richtlijn beschikbaar. Daar kunnen belanghebbende partijen gedurende een aantal maanden commentaar op leveren. De eerstkomende internationale vergadering staat gepland voor begin mei in Sidney, en als de commentaren besproken zijn komt er een definitieve versie. De verwachting is dat er eind 2016 dus een nieuwe richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is: ISO 20400 ‘Sustainable Procurement – Guidance’.

Meer uniformiteit en herkenbaarheid voor MVI
Van IJsselmuide geeft aan dat het belangrijk is dat deze richtlijn er komt omdat iedereen met dit vraagstuk worstelt en er op verschillende manieren mee omgaat. Elk bedrijf heeft met het inkoopproces te maken. Hoe groter het bedrijf, hoe complexer het proces is. Dan zeker is het volgens Van IJsselmuide handig om ISO 20400 te gebruiken, maar ook voor kleinere bedrijven en MKB’ers is de richtlijn goed te volgen en makkelijk toe te passen: “ISO 20400 biedt een aanpak die herkenbaar is, en zo kun je internationaal dezelfde taal en methode rond dit thema hanteren. We hopen met de richtlijn in ieder geval meer uniformiteit en herkenbaarheid te creëren. Daarnaast is het dankzij de richtlijn mogelijk om maatschappelijk verantwoord inkopen structureel in te bedden in organisaties. En dat betekend echt niet dat je extra werk moet verrichten; het is gewoon een gestructureerde aanpak nastreven en continu alert blijven op verbeterpunten. Hierdoor wordt de verduurzaming hopelijk ook werkelijk onderdeel van de bedrijfsketen”.

De insteek ISO 20400 is niet dat leveranciers kunnen zien waaraan ze moeten voldoen om duurzaam te zijn. Dan zou het standaard behandeling worden per product of per leverancier en daar zijn de onderwerpen te divers voor. Met deze richtlijn kunnen deze leveranciers zien dat een bepaalde aanpak wordt toegepast waardoor zij snappen dat de ene klant bijvoorbeeld focust op de sociale arbeidsomstandigheden en de ander weer meer op het terugdringen van CO door transport op een andere manier te regelen of te verminderen. Maatschappelijk verantwoord inkopen kan op verschillende manieren, en dat is allemaal mogelijk binnen ISO 20400. Dat maakt het volgens Van IJsselmuide dan ook dat iedereen hiermee aan de slag kan.

Relatie met ISO 26000
ISO 26000 is eigenlijk  de feitelijke oorzaak geweest voor het ontwikkelen  van deze richtlijn. Van IJsselmuide: “ISO 26000 gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar is erg gericht op de interne organisatie. ISO 20400 zoomt in op het inkoopproces, en daar kan een organisatie bij uitstek invloed uitoefenen op MVO-aspecten binnen de keten. Bovendien breng je met deze richtlijn  de risico’s, kansen en prioriteiten binnen de leveranciersmarkt goed in beeld. En het verbeteren van je inkoopproces heeft uiteindelijk ook een positieve invloed op je MVO-beleid. De thema’s in beide normen hebben wel een relatie met elkaar, maar ISO 20400 is een zelfstandige richtlijn die ook zonder ISO 26000 is te gebruiken.”

Wereldwijde input
Van IJsselmuide: “Er zijn momenteel 45 deelnemende landen die deze DIS–versie hebben opgesteld, waaronder bijvoorbeeld Australië, Brazilië, Frankrijk, China, Israël, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, de Verenigde staten en Egypte. Het is wat dat betreft wel een wereldwijde input. En omdat het zo’n grote groep is, is het wel lastiger om iets op tafel te krijgen. We hebben dan ook drie Committee Drafts (CD’s) gehad en het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd om tot de huidige DIS-versie te komen. Dat schijnt voor ISO-begrippen helemaal niet zo lang te zijn, maar ik vind van wel. Dat had vooral te maken met de verschillende ideeën en opvattingen over hoe inkoopprofessionals normaliter te werk gaan.” “Nederland heeft tijdens het hele proces wel een grote invloed gehad door een relatief grote (vier personen) en goed ingevoerde delegatie. Daarnaast ben ik zowel afgevaardigde voor NEVI – en daarmee vertegenwoordig ik 6000 leden die zich in Nederland bezighouden met professionele inkoop-, als ook voor de International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM).  

IFPSM is de liaison-partner van deze richtlijn en is een onafhankelijke internationale organisatie die bestaat uit 45 nationale inkooporganisaties. Daarbinnen zijn meer dan 200.00 inkoopprofessionals actief. Tijdens de internationale vergaderingen was ik dus naast woordvoerder voor Nederland ook woordvoerder voor IFPSM. Daardoor kreeg het natuurlijk wel een Nederlands sausje.”

MVI ‘business as usual” maken
De directie van NEN en NEVI hebben de intentie uitgesproken om deze richtlijn met elkaar tot een succes te maken. Van IJsselmuide: “Op het moment dat de richtlijn verschijnt, gaan wij samen ervoor zorgen dat inkoopprofessionals in Nederland ermee aan de slag gaan en de richtlijn helemaal tot zich nemen. Daar gaan we een aantal producten op ontwikkelen, zoals het organiseren van bijeenkomsten, artikelen, et cetera. Dat kan van alles worden met het doel dat deze richtlijn in elk inkoopproces bij elke organisatie ’business as usual’ wordt.”

Bron: NENMagazine
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten