Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Platte daken niet onder asbestdakenverbod

Donderdag, 01 maart 2018 02:14
Platte daken niet onder asbestdakenverbod

Het ministerie van infrastructuur en milieu heeft een wijziging van het asbestverwijderingsbesluit aangekondigd inhoudende een asbestdakenverbod op 1 januari 2024. Het is onduidelijk wat de reikwijdte is van dit verbod en wat dus consequenties zijn voor bestaande platte daken. In dit artikel word ingegaan op bitumen daken in relatie tot asbestrisico’s en wordt gepleit voor het beperken van het verbod tot hellende daken met asbestcementproducten.

Asbest
Dat asbestvezels een gevaar vormen voor de volksgezondheid staat niet ter discussie. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels die diep in de longen kunnen doordringen. Inademing van asbestvezels kan leiden tot longkanker mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen). Dat de Rijksoverheid hier iets aan wil doen is volstrekt begrijpelijk. Asbest is vooral toegepast in bouwproducten. Asbest is brandwerend, sterk en bovendien relatief goedkoop. De verkoop, toepassing of bewerking van asbest of asbesthoudende producten is in Nederland sinds 1993 en in de EU sinds 2005 verboden. In Oost-Europa zijn nog verschillende landen die asbest als grondstof produceren. Oekraïne heeft pas het afgelopen jaar een asbestverbod ingesteld.

Bangmakerij
Met de aankondiging van het asbestdakenverbod zagen partijen een nieuwe markt opdoemen. Zoals vaker storten serieuze, maar ook minder serieuze organisaties zich hierop. Met fraaie presentaties in het hele land worden eigenaren van daken en dakbedekkingsbedrijven opgeroepen in actie te komen. In sommige gevallen is er sprake van regelrechte bangmakerij. Mede als gevolg hiervan komen hierover bij de branchevereniging voor dakbedekkingsbedrijven VEBIDAK en de branchevereniging van leveranciers en producenten van bitumineuze dakbedekking Probasys Benelux regelmatig vragen binnen

Factsheet
Naar aanleiding van de vragen heeft Probasys Benelux zelf onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in bitumen daken. De bevindingen zijn vastgelegd in een factsheet dat is gepubliceerd via de website van Probasys Benelux (www.bitumeninfo.nl). West-Europa geen asbesthoudende flexibele bitumen dakbedekking is geproduceerd of toegepast. In het factsheet worden wel enkele specifieke producten genoemd zoals Ruberdal tegels bestaande uit asbestcement. Bovendien zijn er enkele toepassingen bekend van gebitumineerd asbestvilt in de 60’er jaren.

Tot ongeveer 1985 zijn er wel pasta’s en kitten toegepast waarin asbest als vulmiddel was verwerkt. Die pasta’s zijn te vinden bij detail afwerkingen zoals hemelwaterdoorvoeren en dakranden. Probasys Benelux roept in het factsheet op om eventuele aanvullende informatie, mist gedocumenteerd, aan te leveren, zodat factsheet daarmee kan worden verrijkt.

Historie
De historie van een dak is een belangrijke indicator voor de mogelijke aanwezigheid van asbest.
Het jaar 1985 is wat dat betreft een hanteerbare grens. Het risico op aanwezigheid van asbest in een dak waarvan de oudste nog aanwezige laag na 1985 is aangebracht, is gering. Probasys Benelux adviseer dan ook om altijd de geschiedenis van het dak na te gaan. Bij twijfel is de inschakeling van een deskundige de beste optie.

De ervaring leert overigens dat niet elke asbestdeskundige ook verstand heeft van de dakbedekking. Het komt voor dat glasvezels die als drager in bitumen dakbedekking zijn toegepast worden aangezien voor asbest.

Asbestdakenverbod 
In het concept wijzigingsbesluit van het asbestverwijderingsbesluit 2005 staat ‘’het is verboden om asbesthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking’’.
De achtergrond van deze aanscherping van de wetgeving op het gebied van asbest is de constatering van de Gezondheidsraad in 2010 dat asbest in remvoeringen en in wegconstructies is de achtergrondconcentratie van asbestvezels in de lucht volgens TNO-onderzoek al fors gereduceerd.

In verband met het verbod op de toepassing van asbest in 1993 zijn de nog aanwezige asbestdaken ten minste 25 jaar oud. Door de ouderdom en kwaliteit van de asbestdaken wordt verwacht dat door erosie meer asbestvezels uit de daken zullen vrijkomen en de bijdrage aan de concentratie in de lucht zal toenemen.

Wel of geen platte bitumen daken?
Uit de beschikbare documenten blijkt dat het gaat om hellende daken met asbestcementproducten, zoals golfplaten en leien. Helaas wordt dat in het conceptwijzigingsbesluit niet expliciet gemaakt. Hierdoor kan de tekst zo worden uitgelegd dat het ook gaat om andersoortige daken.

Een andere vraag is of pasta’s vallen onder de definitie van dakbedekking als bedoeld in de tekst van het conceptwijzigingsbesluit. Asbestvezels in pasta’s en kitten zijn duurzaam gebonden vezels. De pasta’s en kitten zijn niet gevoelig voor erosie zoals asbestcementproducten. Bovendien zijn ze slechts plaatselijk toegepast en veelal niet aan de buitenlucht of aan hemelwater blootgesteld. Met andere woorden: de kans dat deze vezels vrijkomen is uitermate gering. Aan het beoogde doel, het beperken van de achtergrondconcentratie van asbestvezels in de lucht, draagt de sloop van deze daken dus niet bij.

Volksgezondheid en arbeidsomstandigheden
In de discussie worden volksgezondheid en arbeidsomstandigheden door elkaar gehaald. Waar in het voorgaande wordt betoogd dat het risico van asbest in bitumen daken voor de volksgezondheid in het algemeen klein is, ligt dat natuurlijk ander bij sloop. Het staat buiten kijf dat wanneer een dak geheel of gedeeltelijk word gesloopt er maatregelen moeten worden genomen om de werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren optimaal te beschermen. Zij bewegen zich immers dagelijks in een gevaarlijke omgeving. Dat geldt ook voor de directe omgeving van het sloopwerk.

Circulaire economie
Probasys Benelux zet zich in nauwe samenwerking met VEBIDAK in voor de inzameling en verwerking van oude dakbedekking. Het recyclaat is prima herbruikbaar in nieuwe dakbedekking en asfalt voor wegen. Daarmee wordt het gebruik van virgin bitumen als grondstof beperkt. Als zodanig neemt Probasys  Benelux ook actief deel aan het ‘ketenproject dakafval’ van RWS.

Door een dak waarin plaatselijk asbest is verwerkt als volledig asbestverdacht te behandelen wordt onnodig veel materiaal aan deze kringloop onttrokken. Ook het slopen van een dak voor het einde van de levensduur vanwege het asbestdakenverbod is meestal geen duurzame oplossing.

Infomil
Ten slotte een opmerking over de website infomil.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op deze website is een asbestwegwijzer gericht op consumenten te vinden. Hierin wordt aangegeven dat de bitumineuze dakbedekking van schuurdaken en dakkapellen asbesthoudend kan zijn. Een overleg met de verantwoordelijke dienst (RWS) heeft echter niet tot enige nuancering geleid. RWS beroept zich op meldingen van asbest in bitumen daken. Probasys Benelux heeft aangeboden bij dergelijke meldingen onderzoek te laten uitvoeren naar de bron van het asbest, maar daaraan is vooralsnog helaas geen gehoor gegeven.

Met dank aan Bouw & Aanbesteding

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen