Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Philips koploper R&D-bestedingen in Nederland

Vrijdag, 18 augustus 2017 03:38
Philips koploper R&D-bestedingen in Nederland

Philips profiteert van de afname in R&D-bestedingen van ASML en spendeerde zelf meer aan R&D dan het jaar ervoor. Dit zorgt ervoor dat Philips de koppositie in de R&D Top 30 Bedrijven, samengesteld door Technisch Weekblad (TW), overneemt van ASML. TNO blijft de ongenaakbare koploper bij de kennisinstituten en zag de R&D-bestedingen licht toenemen.
Elk jaar stelt TW de R&D Top 30 Bedrijven en de R&D Top 15 Kennis- en Onderzoeksinstituten samen. Dit op basis van de jaarcijfers over hun R&D die in Nederland opererende technische bedrijven en instellingen opsturen. De R&D Top 30 Bedrijven van TW is de enige jaarlijkse inventarisatie op deze wijze van de R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland. 

In 2016 besteedde Philips € 820 miljoen aan R&D in Nederland, € 75,6 miljoen meer dan ASML, dat met een bedrag van € 744,4 miljoen de tweede plaats bezet. KPN sluit met een bedrag van € 438 miljoen aan Nederlandse R&D-uitgaven de top 3 bij de bedrijven af. 
De R&D-investeringen bij Philips stegen vorig jaar ten opzichte van 2015 met maar liefst € 52 miljoen. Dat levert Philips niet alleen de eerste plaats op in de lijst; ook is het de grootste toename in R&D-investeringen in de R&D Top 30 Bedrijven 2017.

‘wij zijn trots op onze koploperspositie in R&D in Nederland, de ranking bevestigt dat het fundament van philips ligt in technologische innovatie’, aldus Hans de Jong, president Philips Nederland. ‘Sinds onze oprichting zit innovatie diep verankerd in ons DNA, wij vragen ons altijd ag og het niet anders kan en beter. |We zien dat de wereld staat opgesteld voor grote uitdagingen zoals de toenemende zorgvraag door, onder andere, vergrijzing. Dit biedt ons kansen, om met behulp van onze innovaties het leven van mensen te verbteren.’

Ook diende Philips vorig jaar van alle bedrijven wereldwijd verreweg de meeste octrooien in: 5.276 stuks. De Jong: ‘Onze innovatiekracht komt tot uitdrukking in ons zeer sterke patentenportfolio. In 2016 was philips wederom de ’s werelds grootste indiener van patenten bij het europees octrooibureau. Dit laat zien dat wij vol inzetten op innovatie. Wij hebben ons grootste onderzoekslaboratorium op de high tech campus gevestigd en we hebben twee grote innovatie- en fabricagecentra in Nederland.’

Kennis- en Onderzoeksinstituten
In de R&D Top 15 Kennis- en Onderzoeksinstituten bezet TNO, net als in voorgaande jaren, met grote afstand de eerste plek. Het budget van  het onafhankelijke technologische instituut lag vorig jaar met een bedrag van € 530,6 miljoen ruim € 12 miljoen hoger dan het jaar ervoor.

Hoewel TNO het leeuwendeel van zijn inkomsten ontvangt uit de eerste geldstroom (direct van het ministerie van OCW), maken de zes grote technologische instituten (waaronder TNO), tegenwoordig door het leven gaand als toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2*), zich zorgen over hun toekomstige financiering. Eind april rekende het Rathenau Instituut nogmaals voor dat de TO2’s tussen 2010 en 2021 28% minder overheidssubsidie ontvangen. ‘wij vinden de situatie die nu ontstaan is vanwege drastische daling van bekostiging door de overheid zeer zorgelijk’, zo meldt NLR-directeur Michel Peters namens alle TO2’s aan TW. ‘Niet alleen voor onze instituten, maar voor het héle Nederlandse innovatielandschap. Wij vormen de essentiële schakel tussen het fundamentele onderzoek bij de universiteiten en het toepasbaar maken van die kennis en die concepten in producten en diensten waar de bedrijven mee verder kunnen. Als je een schakel verzw3akt, verzwak he de hele keten.’

Reden tot zorgen
‘Hoewel er onderling sterke verschillen zijn, lagen de R&D-uitgaven van alle bedrijven in de R&D Top 30 vorig jaar meer dan € 40 miljoen lager dan in 2015’, constateert hoofdredacteur Erwin Boutsma. Juist enkele grote bedrijven, zoals ASML, KPN en NXP, hebben de hand op de knip gehouden het afgelopen jaar, wat de resultaten van de hele lijst drukt. Dat neemt niet weg dat het merendeel van de bedrijven meer uitgaf aan innovatie. ‘dat is een goede ontwikkeling’, meent Boutsma. ‘Alle onderzoek van de laatste jaren wijst erop dat Nederland moet blijven inzetten op innovatie om onze economie convurrerend te houden. Het leidt niet tot grote successen op korte termijn, maar wel op de middenlange en lange termijn. Het vereist dus visie van de mensen aan de top. ze moeten over hun eigen termijn als bestuurder heen kunnen kijken.’

Veel bedrijven inzetten op Nederland als innovatieland. Zo wijst Philips-president De Jong op het belang van kennisregio Eindhoven: Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een krachtige ecfonomische motor van Nederland op basis van ketens van onderlinge samenwerkende Smart Industry-bedrijven. Als centrum van de kennisintensieve maakindustrie levert de regio een bovengemiddelde bijdrage aan economische groei, zorgt het voor veel werkgelegenheid en speelt het een cruciale rol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.’

* De zes TO2’s bestaan uit: TNO, NLR, MARIN, ECN, DLO en Deltares.

Bron: Industrie magazine

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen