Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Periodieke keuring liften blijft aandacht vragen

Donderdag, 09 maart 2017 05:37
Periodieke keuring liften blijft aandacht vragen

De naleving van de keuringsverplichting door eigenaren van liften laat te wensen over. In 2016 heeft de Inspectie SZW 191 waarschuwingen gegeven na inspectie van de periodieke herkeuringsverplichting van liften. De keuringsverplichting is bekend, maar heeft niet altijd genoeg aandacht is de conclusie  van het inspectieproject ongekeurde liften.Het blijkt dat door de eigenaren van liften niet strikt genoeg met de herkeuringstermijnen van de lift wordt omgegaan. De termijn wordt regelmatig fors overschreden. Uit de reacties blijkt dat er meestal geen sprake is van onwil, maar van onvoldoende aandacht voor de keuring(stermijn). Verder blijkt dat de mate van naleving van de herkeuringsverplichting niet wezenlijk verschilt bij de verschillende categorieën eigenaren. De lifteigenaar moet zich bewust zijn van het feit dat hij verantwoordelijk is voor een tijdige periodieke keuring van de liften en daarmee voor de veilige werking ervan.

Drie Stappen
Volgens de inspectiedienst kunnen lifteigenaren in drie stappen de verplichte keuringen:

  1. Oplevering van een lift; Een installateur levert de lift af met een zogeheten CE-markering en een verklaring van overeenstemming. Dat is het teken dat de lift voldoet aan de Europese normen voor productveiligheid voor liften. Daarna moet de lift gedurende de periode dat hij in gebruik is periodiek goedgekeurd worden door een erkende keuringsinstelling
  2. Eerste keuring na ingebruikname; Om vroegtijdig mogelijke defecten op te sporen, is het wettelijk verplicht om liften periodiek door een erkende keuringsinstelling te laten keuren. Elke nieuwe lift moet binnen een jaar na ingebruikname zijn goedgekeurd. Dit is de eerste periodieke keuring. Lifteigenaren moeten er zelf aan denken een lift tijdig voor een keuring aan te melden
  3. Periodieke herkeuring; Daarna moet een lift elke anderhalf jaar opnieuw periodiek gekeurd worden. Net als bij een eerste keuring moet de lifteigenaar dit laten door een erkende keuringsinstelling. Als een lift eerder is gekeurd door een erkende keuringsinstelling, krijgt de eigenaar doorgaans tijdig een herinnering voor de volgende keuring. Maar deze blijft daar zelf voor verantwoordelijk. Is een lift niet bijtijds herkeurd, dan verloopt het certificaat van goedkeuring en mag de lift niet meer worden gebruikt

Iets voor jou?

Visiedocument Safety Visiedocument Safety € 8,50 per stuk
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten