Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Periodieke aircokeuring levert energie- en kostenbesparing op

Donderdag, 14 juli 2016 01:27
Periodieke aircokeuring levert energie- en kostenbesparing op

Volgens de EPBD-wetgeving moeten gebouweigenaren en -beheerders iedere vijf jaar moeten hun koel- en klimaatinstallaties laten keuren. ING heeft het structureel onderhoud van de installaties van al haar gebouwen uitbesteed aan Strukton, Veolia en ENGIE. Zij voeren ook de periodieke aircokeuring uit. Een goed afgesteld airco-systeem levert de bank voordelen op: het energieverbruik is lager en het binnenklimaat is verbeterd.


Periodieke aircokeuring is verplicht volgens EPBD
De aircokeuring is een verplichting uit de EPBD-wetgeving die sinds eind 2013 van kracht is. ‘De onderhoudsbedrijven van onze koelsystemen zijn gecertificeerd om de keuring uit te voeren’, vertelt Arie Maarten de Bruin, portfoliomanager Bouw & Techniek bij ING. ‘Een inspecteur checkt of de systemen technisch nog steeds zijn afgesteld zoals ze zijn ontworpen. Voorheen merkten we kleine afwijkingen niet op, terwijl die wel degelijk gevolgen hebben voor het binnenklimaat en het energieverbruik. Door periodiek te controleren of de afstellingen van de systemen nog juist zijn, bespaar je energie én geld. En voor de medewerkers betekent het een comfortabelere werkplek.’

Keuringsprogramma aircoinstallaties afronden
ING heeft een portfolio van zo’n 270 gebouwen, waarvan ruim 250 kleinere bankkantoren. Het keuringsprogramma moet deze zomer gereed zijn. Daarna vinden er herstelacties plaats, zegt De Bruin. ‘Uit de keuringen is bijvoorbeeld gebleken dat bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn. Dat gebeurt in deze fase. Als we helemaal rond zijn, volgt een evaluatie. En spreken we af welke installaties we vaker moeten checken. Zo hebben we een kantoorpand naast bomen waar veel pluis vanaf komt. Dat pluis komt in de koelelementen terecht, waardoor het systeem minder goed werkt. Dat pand moeten we vaker in de gaten houden.’

Bonus-malus
ING heeft de afspraken met de leveranciers over het structurele onderhoud en de periodieke aircokeuring in contracten vastgelegd. De Bruin: ‘Daarin hebben we ook een energieafspraak opgenomen, waarbij we een bonus-malus-constructie hanteren. De leveranciers zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de systemen. Blijft een installatie doordraaien op een feestdag terwijl er niemand in het pand is, dan krijgt de leverancier een waarschuwing. Gebeurt het nog eens, dan volgen er financiële consequenties. Andersom levert een goed werkend systeem de leverancier een bonus op. Het systeem heeft effect, er wordt steeds beter op gelet.’
‘We kennen de gebouwen en de installaties goed’

Gerrit de Boer (Strukton): ‘Ons bedrijf was al verantwoordelijk voor het structureel onderhoud van de koelingsinstallaties van de ING-panden in Amsterdam en Leeuwarden. Het was logisch dat de zittende onderhoudspartijen ook de keuringen gingen doen. We kennen de gebouwen en de installaties goed. Als je een nieuwe partij inhuurt voor de keuring, kost dat extra tijd en geld. Onze gecertificeerde EPBD-inspecteurs controleren of de installaties doen wat ze moeten doen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat installaties niet meer optimaal werken door vervuiling of intensief gebruik. Die problemen pakken we vervolgens tijdens de onderhoudsbeurten aan. We voeren regelmatig overleg met ING. De samenwerking verloopt heel goed. We zitten als gelijkwaardige partners in het traject.’
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten