Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Passief huis als basis voor BENG

Donderdag, 28 juni 2018 04:54
Passief huis als basis voor BENG

Wetten en regelgeving met het oog op de duurzaamheid van panden volgen elkaar in hoog tempo op. Voor zowel bouwers als pandeigenaren is het soms lastig om alle nieuwe regels én hun consequenties goed te overzien. In dit artikel gaan we in op EPC en BENG en welke rol passief bouwen kan spelen bij het voldoen aan de BENG-eisen per 2020.

Een van de meer urgente veranderingen is de vervanging van het Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) door Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) per 2020. Dat betekent strengere eisen aan nieuwbouw en daarmee ook een andere manier van bouwen. Omdat deze eisen sterk output gericht zijn, biedt het bouwers de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan. Simpel gezegd: het maakt niet uit hoe het verbruik gereduceerd kan worden en duurzame energieopwekking tot stand wordt gebracht, als het maar gebeurt.

Kosten als uitgangspunt
Hoe er precies wordt omgegaan met BENG is vooral een kostenvraag. Eentje die vooralsnog sterk hypothetisch is, omdat gebouwen veelal nog niet op deze standaard worden opgeleverd. De NEN 7120 norm geeft enige indicaties van de prestaties van installaties op BENG-niveau, maar niet meer dan dat. Wanneer technische installaties voor de prestaties op BENG-niveau moeten zorgen, is het maar de vraag of dit niveau daadwerkelijk behaald wordt. Deze ‘actieve’ manier van voldoen aan BENG, brengt dus de nodige onzekerheid met zich mee.

Passiefbouw
Het alternatief voor het ‘actieve’ bouwen met duurzamere installaties voor verwarming of energieopwekking is het zogeheten passief bouwen. Het uitgangspunt van passiefbouw is een zeer goed geïsoleerd gebouw. Dat gaat dan over daken, muren en ramen, maar ook over thermische bruggen en zelfs de plaatsing van ramen. Bij de ontwerp van een passief gebouw wordt al in vergaande mate gekeken naar de isolatie. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot een oriëntatie op het zuiden en het gebruik van grotere ramen aan de zuidzijde. Een principe dat volgt uit die oriëntatie is zogeheten interne zonering. Ruimtes waar warmte extra gewenst is, liggen op het zuiden. Ruimtes die minder warmte nodig hebben of deze zelf produceren, liggen op het noorden.

Passieve gebouwen zijn maximaal geënt op een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat gaat niet ten koste van de ventilatie. Integendeel. Passieve gebouwen zijn altijd voorzien van goede ventilatie waarbij afgezogen (warme) binnenlucht zijn warmte overdraagt aan frisse buitenlucht die het pand binnenkomt. Zo blijft de luchtkwaliteit uitstekend zonder dat er onnodig warmte verloren gaat.


Omdat passief bouwen juist al bij het ontwerp van een gebouw een prominente rol speelt, is de winst die ermee geboekt kan worden door te renoveren beperkt. Dat wil niet zeggen dat de principes van passieve bouw ongeschikt zijn als uitgangspunt voor een renovatie. Weliswaar liggen de oriëntatie en meestal ook de indeling van een gebouw vast, maar met isolatie is altijd veel te winnen. Isolatie is het belangrijkste principe van passief bouwen en elk gebouw is te isoleren. Moderne technieken maken steeds meer mogelijk. Ook wat de isolatie van bestaande, oudere gebouwen betreft.

Meer zekerheid en lagere kosten
De voordelen van passiefbouw bij het voldoen aan BENG zijn meervoudig. Allereerst biedt het meer zekerheid. De besparing is bij passief bouwen een stuk nauwkeuriger te bepalen. Ook zijn de voordelen, in termen van absolute energiebesparing, doorgaans groter. Besparen op de kosten doet u niet alleen op vaste energielasten, maar passief bouwen maakt vooral veel dure installaties overbodig. Ook de investeringskosten liggen lager.

Daar staan verder geen andere investeringen tegenover. Met de Trias Energetica als leidend principe, resulteert passief bouwen in een zeer energiezuinig huis. Het is goed mogelijk om de kosten van zo’n huis (of andersoortig pand) niet boven het niveau van een EPC0.4 woning uit te laten komen. De nóg lagere energielasten van zo’n pand maken dat passieve bouw over de volle breedte bezien waarschijnlijk de meest rendabele manier van bouwen is. Daar komt de toekomstbestendigheid nog bovenop. Een passief gebouwde woning voldoet zonder problemen aan de BENG-eisen. Ongeacht hoe deze precies uitpakken.

Dit artikel verscheen op de website van bouwformatie ism Kingspan Insulation

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen