Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Opdrijvende waterkering Spakenburg werkt

Vrijdag, 02 juni 2017 09:57
Opdrijvende waterkering Spakenburg werkt
Voor het eerst is de opdrijvende waterkering in Spakenburg met succes getest. Het was de eerste keer dat de 300 meter lange kering uit de grond omhoog kwam onder toeziend oog van inwoners en andere geïnteresseerden. Als het waterpeil stijgt in de havens van Spakenburg, dan is het achterland tot aan Amersfoort vanaf nu beschermd tegen extreem hoogwater in de Randmeren.

Het ontwerp en de bouw van de waterkering lag in handen van bouwcombinatie Van Heteren - Jansen Venneboer. Zij maakten hiervoor gebruik van een Nederlandse vinding van de Kampenaar Johann van den Noort, die in 1995 - tijdens het hoge water op de grote rivieren - een opdrijvende waterkering ontwierp. Na jaren van doorontwikkeling kan de vinding nu ook gebruikt worden in een primaire waterkering. Primaire waterkeringen vormen in Nederland een bescherming tegen het water in grote rivieren, meren en de zee en krijgen daarom de hoogste normen mee. In Spakenburg moet de kering een waterstand aankunnen die optreedt bij een noordwesterstorm van windkracht 11. Voordat de kering als primaire waterkering kon worden gebruikt, is daarom uitgebreid getest of hij aan deze hoge normen voldoet.

De waterkering drijft op als het waterpeil in de havens stijgt. Dit water stroomt in een stalen bak waarin de kering ligt verzonken. De kering bestaat uit een lichtgewicht kunststof materiaal (kevlar), met een stalen bovenzijde. Het instromende water drukt de kering omhoog. De kering ligt verzonken in de bestrating rondom de historische botterhaven (Turfwal, circa zestig meter en Oude Schans, ongeveer tachtig meter). Langs de nieuwe haven (Kerkemaat) is de kademuur met zestig centimeter opgemetseld en daarin ligt de kering (circa 160 meter). Het plantsoen aan de zuidzijde van de nieuwe haven (Weikamp) werd opnieuw ingericht zodat het zijn waterkerende functie kan vervullen. Er is een nieuwe damwand aangebracht, daarvoor zijn prefab muren bevestigd. In de groenstrook bij de parkeerplaats, ligt een muur die dezelfde hoogte heeft als de opgedreven kering aan de Kerkemaat.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De kering maakt onderdeel uit van een groter plan, namelijk het dijkverbeteringsproject langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). De waterschappen en Rijkswaterstaat werken daarin samen aan een waterveilig Nederland. De dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem is naar verwachting dit najaar afgerond.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten