Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Opdrachtnemer moet aanbesteder waarschuwen voor gebreken

Vrijdag, 05 mei 2017 03:32
Opdrachtnemer moet aanbesteder waarschuwen voor gebreken
Een aannemer moet de opdrachtgever tijdig waarschuwen over de mogelijke tekortkomingen van het bouwwerk of het ontwerp. Dat stelt Kamerlid Albert de Vries (PvdA) in een amendement. “Met het aanscherpen van de aansprakelijkheid wordt een impuls gegeven aan het vermijden van fouten en wordt duidelijker onderscheid zichtbaar tussen aannemers die excellent werk leveren en aannemers die regelmatig een claim krijgen voor geconstateerde gebreken.”De Vries vervolgt: “In de bouw gaat het volgens constante inschattingen in ten minste 10 procent van de gevallen fout. Het herstel van die fouten kost miljarden. Als fouten na oplevering worden ontdekt wordt het afdwingen van herstelwerkzaamheden nog moeilijker. Vaak ontstaat de discussie wie voor een fout verantwoordelijk en aansprakelijk is. De opdrachtgever staat zwak en de feitelijke gebruiker ondervindt de gebreken.” Met het amendement willen de indieners de waarschuwingsplicht van de aannemer aanscherpen. Dit moet ertoe leiden dat de opdrachtgever goed geïnformeerd is over de risico’s van het bouwwerk, wanneer het ontwerp door de opdrachtgever is aangedragen. Als de aannemer niet gewaarschuwd heeft voor mogelijke gebreken, is hij aansprakelijk voor de schade die erdoor ontstaat. De opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat de aannemer het bouwplan of bestek niet alleen doorspit om een prijs af te geven, maar ook zijn expertise inzet om er zeker van te zijn dat hij het werk zonder gebreken kan maken.

Aanbesteding
Bij een inschrijving op een aanbesteding kan de aannemer aangeven dat hij het werk of bepaalde onderdelen te risicovol vindt. Hij kan daar alternatieven voor aandragen, dan wel aangeven dat hij in de aannemingsovereenkomst over zijn aansprakelijkheid nadere afspraken wil maken voor het geheel of voor de betreffende onderdelen.

Dit lazen wij voor u in Bouw & Aanbesteding

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen