Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Lanceert samenhang ISO normen Asset Management

Dinsdag, 13 oktober 2015 08:05
NVDO Lanceert samenhang ISO normen Asset Management

 


Rondom de global standard ISO 55000 zijn meer normen die met elkaar een samenhang vormen.
De NVDO visualiseert dat als volgt.

  

BEKNOPTE TOELICHTING OP DE VISUALISATIE:

ISO 31000; Risicomanagement Principes en richtlijnen
Deze internationale norm bevat principes en algemene richtlijnen voor risicomanagement. Deze internationale norm kan worden gebruikt door elke publieke, private of maatschappelijke onderneming, vereniging, groep of elk individu. Deze internationale norm is dan ook niet toegesneden op een specifieke bedrijfstak of sector. 

Deze internationale norm kan worden toegepast gedurende de gehele levenscyclus van een organisatie en op een breed scala aan activiteiten, zoals strategie- en besluitvorming, operationele bedrijfsactiviteiten, processen, functies, projecten, producten, diensten en bedrijfsmiddelen. Deze internationale norm kan worden toegepast op elk type risico, ongeacht de aard, en ongeacht of het positieve dan wel negatieve gevolgen heeft. Hoewel deze internationale norm generieke richtlijnen biedt, heeft de norm niet tot doel uniformiteit in risicomanagement tussen verschillende organisaties na te streven. Bij het ontwerp en de implementatie van plannen en kaders voor risicomanagement zal men rekening moeten houden met de wisselende behoeften van een specifieke organisatie, haar specifieke doelstellingen, context, structuur, operationele bedrijfsactiviteiten, processen, functies, projecten, producten, diensten of bedrijfsmiddelen en de specifieke werkwijzen die in die organisatie worden toegepast. 

Deze internationale norm heeft tot doel risicomanagementprocessen in bestaande en toekomstige normen te harmoniseren. De norm biedt een gemeenschappelijke benadering ter ondersteuning van normen voor specifieke risico’s en/of sectoren, en heeft niet tot doel deze normen te vervangen. Deze internationale norm is niet bedoeld voor certificering.


ISO 14001; Milieumanagementsystemen Eisen met richtlijnen voor gebruik
Deze internationale norm specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door  een organisatie die op een systematische wijze haar milieu-verantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Het helpt helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. 

 

 

 

In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieu-managementsysteem:

  • het verbeteren van de milieuprestaties
  • het voldoen aan complianceverplichtingen
  • het bereiken van milieudoelstellingen.

Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan deze internationale norm kan alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.

 

ISO 9001; Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen  aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

 

 ISO/IEC/IEEE 15288; Systems and software engineering System life cycle processes

NEN-ISO/IEC/IEEE 15288 establishes a common framework of process descriptions for describing the life cycle of systems created by humans. It defines a set of processes and associated terminology from  an engineering viewpoint. These processes can be applied at any level in the hierarchy of a system’s structure. Selected sets of these processes can be applied throughout the life cycle for managing and performing the stages of a system's life cycle. This is accomplished through the involvement of all stakeholders, with the ultimate goal of achieving customer satisfaction. 

This International Standard also provides processes that support the definition, control and improvement of the system life cycle processes used within an organization or a project. Organizations and projects can use these processes when acquiring and supplying systems. This International Standard concerns those systems that are man-made and may be configured with one or more of the following system elements: hardware, software, data, humans, processes (e.g., processes for providing service to users), procedures (e.g., operator instructions), facilities, materials and naturally occurring entities. When a system element is software, the software life cycle processes in ISO/IEC/IEEE 12207:2015 may be used to implement that system element. The two standards are harmonized for concurrent use on a single project or in a single organization.

 

ISO 10377; Consumer product 

ISO 10377:2013 provides practical guidance to suppliers on assessing and managing the safety of consumer products, including effective documentation of risk assessment and risk management to meet applicable requirements.

ISO 10377:2013 describes how to:

  • identify, assess, reduce or eliminate hazards
  • manage risks by reducing them to tolerable levels
  • provide consumers with hazard warnings or instructions essential to the safe use or disposal of consumer products

 

ISO 10377:2013 is intended to apply to consumer products, but might also be applicable to decisions concerning safety in other product sectors.

Onderwerpen

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten