Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NRK verkiest Kras, Cumapol en Lankhorst voor nieuwe Awards

Maandag, 26 maart 2018 12:20
NRK verkiest Kras, Cumapol en Lankhorst voor nieuwe Awards

Tijdens de Avond van de Maakindustrie in Utrecht heeft NRK de eerste Awards Duurzame Producten uitgereikt aan Kras, Cumapol en Lankhorst. De winnaars zijn actief in drie verschillende marksegmenten, namelijk consumentenproducten, bouw- en infrastructuur en duurzame producten. 


De Award Consumentenproduct ging naar de de ‘Eco-flowerbag, an easy way of carrying flowers' van Kras Recycling te Volendam. De Award Bouw & Infrastructuur werd toegekend aan het KLP RapidRetain  walbeschoeiingssysteem van Lankhorst Engineered Products te Sneek,En de derde, de Award Business-to-Business, ging naar Cumapol polyester upgrading in Emmen voor de rPET tapijttegel. 

Eisen van duurzaamheid  
De NRK Awards Duurzame Producten 2018 zijn toegekend aan producten die het beste  aan de eisen van duurzaamheid voldoen. Daarom werden zij getoetst op alle vier de fasen van de levenscyclus van een product: grondstoffen, productie, gebruik, hergebruik/recycling.  De bedrijven hebben specifieke informatie gegeven in antwoord op de volgende vragen:

    · Wat maakt het product duurzaam en wat levert het op voor de gebruiker en/of de samenleving in termen van CO2-besparing, nut, gebruiksgemak, veiligheid, gezondheid?
    · Waar wordt het product van gemaakt? Inzet van hernieuwbare grondstof zoals biobased of recyclaat grondstoffen?
    · Hoe wordt het gemaakt: soort materiaal en energiebesparing in productieproces, product en gebruik?
    · Is het ontwerp gericht op reparatie, hergebruik en recycling?

De jury 
De jury werd gevormd door personen die stakeholder zijn van de rubber- en kunststofindustrie. Zij representeren de klanten, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, grondstofleveranciers en de geïnformeerde burger/gebruiker. 

Het zijn Annette Augustijn (vicevoorzitter Transitieagenda Kunststoffen),  Marjolein Demmers (directeur Stichting Natuur & Milieu), Eelco Smit (directeur duurzaamheid Philips International),  Theo Stijnen (directeur Plastics Europe Nederland) en Margie Topp (lector kunststof technologie Hogeschool Windesheim). 

34 inzendingen
Na toetsing aan de eisen voor deelname zijn achttien producten beoordeeld. Bij de beoordeling liet de jury een aantal punten zwaar wegen. Allereerst vereist een duurzaam product dat de producent aandacht geeft alle vier de fasen van de levenscyclus, dus van wieg tot wieg. Dan behoudt het materiaal zijn waarde naar de volgende levenscyclus. Ten tweede is het belangrijk dat kennis en informatie uit de andere levensfasen wordt ingebed in ontwerp en productie. Daarom is ketensamenwerking van groot belang.Ten derde moeten producten een duidelijke functie en gebruikswaarde hebben en voor de gebruiker een probleem oplossen. Tot slot vindt de jury de marktimpact van belang, dat kan zijn in volume, of naar niches of als radicale vernieuwing. 

Toelichting jury 
De Award Consumentenproduct is toegekend aan ‘Eco-flowerbag, an easy way of carrying flowers' van Kras Recycling te Volendam. De jury: "Voor een consumentenproduct is de eerste eis om het probleem van de consument op te lossen. En dit is hier het geval. De flowerbag is een even eenvoudige als slimme en leuke manier om bloemen ongeschonden te vervoeren. Het is door overleg met partners goed doorontwikkeld en gemaakt van recyclaat afkomstig uit de eigen horti-sector. Het product is een mooi voorbeeld van een gesloten kringloop. Het heeft potentie op de bloemenkramen op de weekmarkten maar heeft met de juiste bedrukking ook zeker kansen bij de gespecialiseerde bloemenzaak. De flowerbag kan bestaande verpakkingen vervangen en is geschikt voor meermalig gebruik." 

De Award Bouw & Infrastructuur is toegekend aan het KLP RapidRetain walbeschoeiings-systeem van Lankhorst Engineered Products in Sneek. De jury hierover: "De industrie stelt in de regel hogere eisen aan precisie in maatvoering dan de bouw en infrastructuur. Het KLP RapidRetain walbeschoeiingssysteem overbrugt die kloof door vergevingsgezind te zijn voor de toleranties bij de aanleg van beschoeiingen. Die uitstekende engineering is mede het gevolg van nauwe afstemming met klanten en gebruikers. Door het modulaire systeem en het lichte gewicht is het arbo-mensvriendelijk. Met de inzet van recyclaat wordt de keten gesloten omdat de RapidRetain-elementen als product hergebruikt kunnen worden om aan het einde van het leven te worden gerecycled in nieuwe elementen. RapidRetain voorkomt veel onderhoud en bespaart op de inzet van houten of metalen beschoeiingen. In ons waterrijke Nederland ligt een grote markt te wachten." 

De Award Business-to-Business is toegekend aan de rPET tapijttegel van Cumapol polyester upgrading te Emmen. De jury hierover: "De rPET tapijttegel combineert een aantal unieke kenmerken. Zo ligt er een gedegen recyclingtechnologie aan ten grondslag, is nauw samengewerkt met ketenpartners en is geredesigned naar een product uit mono-materiaal. Met inzet van de kennis van DSM Niaga-technologie en de juiste lijmen kunnen alle tapijtlagen samen worden gerecycled en ingezet in een nieuwe tapijttegel. Door samenwerking met de klant is Mohawk's Airo een doorbraak in de vloerbedekking. Op dit moment is de tapijttegel alleen in de VS verkrijgbaar maar het lijkt logisch dat het product ook naar Europa komt. Een belangrijk element vraagt wel aandacht. De tapijttegel is honderd procent recyclebaar maar een inzamel- en recyclingsysteem is nog niet aanwezig. Dat is een belangrijke taak voor het komende jaar voor Cumapol en Mohawk flooring."

Bron: kunststof en rubber

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen