Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nova Delta; korte film

Zaterdag, 20 januari 2018 01:09
Nova Delta; korte film
Hij heeft een jaar lang op de plank gelegen, maar is nu dan toch beschikbaar, de korte film Nova Delta. De drie minuten durende presentatie is vooral bedoeld ter inspiratie, om te prikkelen tot een andere manier van denken over onze delta.
Ons denken over de zee is lange tijd bepaald door de strijd tegen het water. Niet voor niets staat in het wapen van Zeeland de spreuk Luctor et Emergo, 'Ik worstel en kom boven'. De zee kan een monster zijn, zoals de Watersnood van 1953 op fatale wijze demonstreerde. Borging van die veiligheid staat in Nova Delta ook niet ter discussie. Die laat ook een andere kant van de zee zien, de zee als ruimte, als mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het opwekken van energie met windparken, zeewierteelt en dergelijke. De korte presentatie Nova Delta wil vooral inspireren tot nadenken over die potentie. Met een aansprekend ontwerp wordt duidelijk dat de zee ook onderdeel kan zijn van een nieuw ruimtelijk plan voor onze delta.In het Nova Delta-ontwerp zijn verschillende duurzame initiatieven en technieken uitgewerkt tot een verder te ontwikkelen onderzoeksproject, waarbij verschillende maatschappelijke opgaven aan bod komen: duurzame energie, ruimte vinden voor wonen, nieuwe voedselbronnen, het omgaan met klimaatverandering en zeespiegelstijging en dergelijke.

Nova Delta is een gezamenlijk initiatief van de Topsectoren van eind vorig jaar. Die Topsectoren zijn bedoeld om op thema’s water, energie, hightech, enzovoorts, innovatie te stimuleren. Dat gebeurt door op die gebieden onderzoekers, bedrijfsleven en onderzoeksgeld  samen te brengen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen