Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Normen voor ‘Sustainable Chemicals’ worden in kaart gebracht

Vrijdag, 01 september 2017 07:33
Normen voor ‘Sustainable Chemicals’ worden in kaart gebracht

In de chemische industrie willen bedrijven minder van fossiele brandstoffen afhankelijk worden. Daarvoor zouden ‘sustainable chemicals’ een goede vervanging zijn. Dit zijn duurzame chemicaliën die beter zijn voor milieu en mens. Naar aanleiding van een bijeenkomst tussen CEN en de Europese Commissie is een project gestart over dit onderwerp. In dit project wordt in kaart gebracht wat relevante normen zouden kunnen zijn binnen dit thema. Het einddoel van dit project is het verzamelen, identificeren en prioriteren van normalisatiebehoeften die duurzaam (her)gebruik van chemicaliën van (primaire en) secundaire grondstoffen stimuleren en/of ondersteunen. 

Inmiddels is een Europese Joint Working Group (CEN/CLC/JWG 11) opgericht dat bestaat uit diverse Europese experts die zich inzetten om deze opgave succesvol in te vullen. Kennis en expertise uit verschillende industrieën, normcommissies en organisaties worden in deze werkgroep bij elkaar gebracht.

Project
Om te kunnen beoordelen óf en waar er normalisatiebehoeften liggen, wordt er eerst onderzoek gedaan om de huidige situatie te beoordelen. NEN heeft daarom de opdracht gekregen om bestaande (en in ontwikkeling zijnde) normen te identificeren, waarbij ontwikkelingen binnen de verschillende industrieën en organisaties op nationaal, Europees en internationaal niveau centraal staan. De hele levenscyclus van chemicaliën wordt daarbij onder ogen genomen, om voor elk stadia te onderzoeken of (en hoe) normalisatie kan bijdragen aan meer duurzaamheid.

Achtergrond
In een circulaire economie kunnen gerecyclede materialen opnieuw als grondstof worden ingezet. Daarmee vergroten ze de beschikbaarheid en leveringszekerheid van deze stoffen. Deze ’secundaire grondstoffen’ kunnen net als de originele, ruwe grondstoffen van traditioneel gewonnen bronnen worden verhandeld. Als we kijken naar de huidige Europese markt, zien we dat er nog maar een klein deel van de grondstoffen daadwerkelijk secundair is. De uitdaging is om het aandeel van secundaire grondstoffen te vergroten. Echter, barrières belemmeren de groei van deze markt en de circulatie van materialen. De Europese Commissie wil daarom een diepere analyse realiseren, dat ingaat op deze barrières.

Een voorbeeld van een barrière die op dit moment door potentiële gebruikers van secundaire grondstoffen wordt geduid, is de onzekerheid met betrekking tot de kwaliteit. Bij afwezigheid van Europa-brede normen, kan het moeilijk zijn om aan te tonen wat de gradatie van onzuiverheden is en in hoeverre hoogwaardige recycling bruikbaar is. Denk hierbij aan plastics. De ontwikkeling van dergelijke normen kan daarom bijdragen aan de groei van de markt voor secundaire grondstoffen en gerecyclede materialen. Een interessant onderwerp is afvalbeheer. Afvalbeheer heeft een directe impact op de kwantiteit én kwaliteit van de materialen en daarom zijn er activiteiten nodig om het afvalbeheer te kunnen verbeteren.

Uitgangspunten project
Er zijn meerdere uitgangspunten voor het project. Het gebruik van meer duurzame grondstoffen is niet alleen beperkt tot biomassa, maar moet ook worden uitgebreid tot gerecyclede kunststoffen, hergebruik van CO2 en mineralen (prioriteit te geven aan biomassa, kunststoffen en rubber, afval). Ook kan hergebruik van CO2, met inbegrip van gasvormige industrieel afvalwater, leiden tot duurzamere grondstoffen. Meer duurzame productie van chemische stoffen kan leiden tot betere bescherming van het milieu, beter efficiënt beheer van hulpbronnen, vermindering van de CO2- en procesinnovatie die leiden tot een vervanging (vanuit milieuoogpunt) van kritieke chemische stoffen. Meer duurzame chemische producten zouden zorgen voor een verbetering van de veiligheid van de producten die leiden tot meer productinnovatie en betere recycling van chemische stoffen. Daarnaast zorgt meer duurzaam gebruik van chemicaliën voor betere informatie richting consument. Het gaat dan om bijvoorbeeld informatie over de ecologische voetprint van een product, minder vervuiling van plastics, minder eutrofiëring in water en minder zware metalen in bodem. Als laatste kan recycling van kunststof worden gestimuleerd door betere afvalinzameling en sorteersystemen. Ook door het vaststellen van "end-of-waste"-criteria voor bijvoorbeeld plasticrecycling én kwaliteitsnormen voor gerecycleerde kunststoffen kan dit gestimuleerd worden.

Wet- en regelgeving
Een deel van deze duurzaamheidsaspecten staat in de wet- en regelgeving. In plaats van aanvullende regelgeving worden voor andere delen mogelijke normalisatie-activiteiten gestart. De Europese Commissie vind het belangrijk dat binnen deze opdracht ook normen worden geïnventariseerd die mogelijk verbonden zijn met verschillende, specifieke regelgeving en beleidsprincipes. Uit deze inventarisatie kan een gezamenlijk referentiekader ontwikkeld worden. Dit onderzoek is daarmee niet alleen gericht op Europese normen, maar ook nationale en mondiale normen, en zelfs waar mogelijk, industrienormen of ’codes of practices’.

JWG 11 Sustainable Chemicals
Voor NEN bestaat de opdracht uit drie delen:

    · het opzetten van de onderzoekstructuur
    · het uitvoeren van de inventarisatie van normen
    · het organiseren van een stakeholderbijeenkomst voor een laatste controle van het op te leveren rapport.

Het eerste deel (opzetten van een werkplan) is inmiddels afgerond. De Joint Working Group richt zich nu op het inventariseren en analyseren van relevante normen rondom Sustainable Chemicals. Tijdens de eerste vergadering van de JWG 11, is besloten om de twaalf principes van Green Engineering en de twaalf principes van Green Chemistry (ontwikkelt door het ACS Green Chemistry Institute, zie https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry.html) als leidraad te gebruiken bij de analyse van de verzamelde normen. Een exacte uitwerking van de analyse wordt op dit moment ontwikkeld. De toepassing van deze principes betekent dat er is gekozen om niet alleen de focus te leggen op grondstoffen an sich, maar ook naar ontwerp, (her)productie, verwerking, transport, inzameling en end-of-life mogelijkheden te kijken.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten