Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NL investeert in Ultra Diepe Geothermie

Donderdag, 10 augustus 2017 02:04
NL investeert in Ultra Diepe Geothermie
De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. UDG kan volgens de ondertekenaars tot dertig procent van de warmte leveren die de industrie nodig heeft.
 
UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4000 meter. De temperaturen liggen hier hoger dan in de ondiepere aardlagen, waardoor ze in potentie geschikt zijn voor de verduurzaming van de hoge-temperatuurwarmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie. De warmte uit ondiepere lagen in geschikt voor huishoudens. 

Minister Kamp: "Het kabinet streeft ernaar om in 2050 de CO2-uitstoot in Nederland naar bijna nul terug te brengen. Daartoe is het noodzakelijk om voor de warmtevoorzieningen alternatieven te ontwikkelen. Geothermie, waarbij warmte uit de diepe ondergrond naar het oppervlak wordt gehaald, is zo'n alternatief. De geothermieprojecten die we al kennen zijn nog niet geschikt voor hoge temperatuur warmtevoorziening voor de industrie. Om de warmtevraag in deze sector te verduurzamen is het noodzakelijk geothermie op grotere diepten toe te passen. De Green Deal Ultradiepe Geothermie is en belangrijke stap om de potentie hiervoor in Nederland in kaart te brengen." 
  
Uitgebreid onderzoek
De consortia hebben zich ten doel gesteld om elk binnen afzienbare tijd een UDG-project te ontwikkelen in Nederland. Daartoe moet eerst uitgebreid geologisch onderzoek worden gedaan. We weten nu namelijk nog niet of en waar de consortia kunnen verwachten warmte van de juiste temperatuur en onder de juiste omstandigheden aan te treffen. Ook moet er inzicht komen in de meest kansrijke aanpak voor het uitvoeren van succesvolle boringen. 
  
Geologische regio's
De consortia zijn verdeeld over drie geologische regio's, te weten Friesland (Heerenveen, Leeuwarden), Midden-Nederland (Utrecht, Renkum, Oost-Brabant) en Zuid (Schiedam, Rotterdam). Ze worden vertegenwoordigd door Vermilion Energy Netherlands, FrieslandCampina, Goud, Parenco/QNQ, Geothermie Brabant, Huisman equipment en Havenbedrijf Rotterdam. Naar verwachting zullen in 2020 de eerste resultaten in de vorm van pilotprojecten zichtbaar worden. 
  
De expert: EBN
In het uitvoeren van de Green Deal UDG speelt naast het Ministerie van Economische Zaken, TNO en de consortia EBN een heel belangrijke rol. CEO Jan Willem van Hoogstraten: "Door onze kennis en expertise in het ondernemen in de ondergrond kunnen we relevante kennis en ervaring inbrengen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het werken op basis van een portfoliobenadering. Hiermee ontstaan leereffecten waarbij projecten van elkaar kunnen profiteren, en worden risico's en kosten sterk gereduceerd. Ik vind het uitdagend dat wij in dit stadium ook een regierol kunnen vervullen."

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen