Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe methode voor herontwikkeling waardevolle vaarwegen

Vrijdag, 19 mei 2017 12:58
Nieuwe methode voor herontwikkeling waardevolle vaarwegen

Het Nederlandse vaarwegennet behoort met zo’n 6200 kilometer aan rivieren, kanalen en meren tot een van de dichtste ter wereld. Deze vaarwegen raken aan herontwikkeling toe omdat kunstwerken als sluizen, stuwen en bruggen verouderen. Maar ook doordat het gebruik van de wateren verandert; recreatie, natuur, wonen aan het water, irrigatie en waterkracht zijn steeds belangrijker geworden. Promovendus Arjan Hijdra onderzocht hoe beheerders tijdens herontwikkeling van waterwegen kunnen voldoen aan de grote diversiteit aan wensen en eisen om zo een maximale maatschappelijke waarde te creëren. Rivieren en kanalen zijn vanuit de historie namelijk specifiek aangepast of ingericht voor de scheepvaart. Bij de herontwikkeling van deze wateren anno nu willen vaarwegbeheerders een bredere maatschappelijke waarde creëren. Deze instelling vraagt om brede samenwerking tussen betrokken partijen, zoals vaarwegbeheerders, provincies, gemeenten en private partijen. Hijdra analyseerde verschillende vaarwegprojecten in Nederland en de Verenigde Staten. Hiervoor maakte hij de transactiekostentheorie, een beproefde methode uit de private sector, geschikt voor de publieke infrastructurele sector. De transactiekostentheorie gaat ervan uit dat iedere vorm van samenwerking ‘transactiekosten’ met zich meebrengt: gedoe, tijd, moeite. Tot voor kort was er weinig oog voor transactiekosten bij publieke projecten, terwijl die er wel zijn. 

Vaak zien partijen het nut wel van samenwerken, maar blijken er uiteindelijk allerlei moeilijkheden te zijn waardoor het uiteindelijk toch niet gebeurt. Een voorbeeld van zo’n samenwerking: bij de herinrichting van een kanaal is het bijvoorbeeld voor iedereen duidelijk dat het handig is ook het naastgelegen fietspad te renoveren. Maar daarvoor moeten alle betrokken partijen, de vaarwegbeheerder en de gemeente die over het fietspad gaat, contracten sluiten, afspraken maken over financiering. Dat is het spreekwoordelijke ‘gedoe’ dat tijd, moeite en vaak geld kost. Uiteindelijk loont het om vaarwegontwikkeling integraal te benaderen, maar de transactiekosten tussen partijen moeten goed in de gaten worden gehouden omdat deze juist een rem op de integraliteit zetten. Door die transactiekosten op een afgewogen manier in kaart te brengen, haalt iedere partij zijn rendement uit de individueel ingezette middelen. Hoe dit in de praktijk werkt, blijkt uit de aanpak van de Miami River in de VS. 
Havenfuncties
In de jaren negentig was de Miami River een vervuilde rivier door vervallen wijken van Miami met vergane havenfuncties. De regio wilde herstel van het economisch belang van de rivierhaven (Miami Dade county), het publiek wilde een schone rivier (taak federale overheid) en projectontwikkelaars wilden nieuwe appartementen aan een fraaie rivier. Door de verwevenheid van problemen, ambities, financiële belangen en verantwoordelijkheden was het voor iedere partij afzonderlijk bijna ondoenlijk dit vlot te trekken, terwijl men afzonderlijk de brede potentie van een dergelijk grootscheeps project wel werd ingezien. Uiteindelijk is dit project een succesverhaal geworden door een onafhankelijk, neutraal platform te creëren, een soort ‘belangenmakelaar’. Deze belangenmakelaar inventariseerde belangen, signaleerde kansen en coördineerde, waardoor de inspanning die individuele partijen moesten leveren kleiner en dus haalbaar werden. Het resultaat? Een gestaag revitaliserende rivier met een op beide overs nieuwe appartementen en bedrijvigheid. Qua nieuwe activiteiten noteerde men in 2016 de oplevering van 1.100 nieuwe appartementen, de opening van een Riverfront Restaurant, de restauratie van de historische Miami River inn, en de opening van een nieuwe Marine Industrie Beroepsopleiding centrum.

Minister Kamp neemt biostoomlevering in gebruik
Op 13 februari jl. nam minister Kamp van Economische Zaken samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in gebruik. Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het chemiecluster.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Aanleg windpark vanuit Eemshaven
Het terrein van Orange Blue Terminals in de Eemshaven ligt de komende tijd weer vol met allerlei windturbineonderdelen. Deze keer betreffen het onderdelen voor de aanleg van het windpark Nordsee One, dat uit 54 Senvion turbines van 6 MW bestaat. Het project team van Senvion heeft een plek ingericht op het terrein van Orange Blue Terminals. Het installatieschip MPI Enterprise vervoert en installeert de windturbines en hun fundaties en is daartoe uitgerust met een kraan die maar liefst 1000 ton (ca. 1000 auto’s) kan tillen. Verder heeft het schip een maximale bewerkingsdiepte van 45 meter en het vermogen om te ‘jacken’ (poten op de bodem zetten) met 4.350 ton lading aan boord. Volgens planning zal het windpark Nordsee One in augustus 2017 operationeel zijn.

Met dank aan EuropoortKringen
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten