Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe Arbowet regels gaan in per 1 juli 2018!

Maandag, 11 juni 2018 10:48
Nieuwe Arbowet regels gaan in per 1 juli 2018!

De Arbowet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Als u daar niet goed op voorbereid bent, dan krijgt u bij een bezoek van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een boete die kan oplopen tot € 10.000,-. Dit zijn de verplichtingen op een rij en biedt leden hulp aan om zaken op tijd goed geregeld te hebben.


Nieuwe wettelijke Arboverplichtingen.

De voor u belangrijkste nieuwe verplichtingen zijn:

  · U moet een basiscontract met een arbodienstverlener hebben. Dat moet uitgebreider zijn dan u nu waarschijnlijk heeft. Inspectie SZW gaat hier actief op handhaven en direct boetes uitschrijven.
  · De werknemers krijgen het recht op een second opinion.
  · Uw moet een preventiemedewerker hebben aangewezen. Als uw bedrijf een OR/PVT heeft, dan moet die schriftelijk instemmen met die benoeming;
  · De bedrijfsarts krijgt meer ruimte om beroepsziekten te melden;
  · U moet meer aandacht besteden aan preventie en
  · In uw RI&E moet u aandacht besteden aan ongewenst gedrag en werkdruk.

Basiscontract Arbodienstverlening
Door het ingaan van de nieuwe Arbowet zijn bedrijven verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener.

In dit basiscontract moeten de volgende zaken zijn geregeld:
Bij een bedrijfsarts:

  · deskundige begeleiding bij ziekte;
  · het verrichten van wettelijke aanstellingskeuringen;
  · toegang tot arbeidsomstandigheden spreekuur;
  · aandacht voor beroepsziekten.

Op het gebied van preventie:

  · het toetsen van de RI&E (als uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft);
  · het aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidkundig onderzoek (PAGO);
  · toegang tot de werkplek;
  · advies over preventie.

NB als u al een contract hebt met een bedrijfsarts / arbodienstverlener, dan hebt u de eerste 4 zaken waarschijnlijk goed geregeld. Veel bedrijven realiseren zich niet dat ook de nieuwe preventie activiteiten in het basiscontract met een arbodienstverlener moet zijn opgenomen. Elk element dat nu niet goed geregeld heeft kost als direct beboetbaar feit € 1500,- aan boet bij een bezoek van Inspectie SZW.

Aanwijzen en instemming preventiemedewerker
Het volstaat niet om de preventiemedewerker aan te wijzen, als er een OR/PVT is. Die moet schriftelijk instemmen met de persoon die aangewezen is. Als de OR/PVT niet met de door u voorgestelde persoon instemt, dan zult u een ander moeten aanwijzen. Zonder deze schriftelijke instemming kunt u hier een boete van € 1.500,- voor krijgen. De preventiemedewerker heeft dankzij de nieuwe Arbowet ook meer taken en bevoegdheden. De preventiemedewerker krijgt een centrale rol richting arbodienstverleners en Inspectie SZW.

Aandacht besteden aan preventie
U moet kunnen aantonen dat u aandacht besteed aan preventie. Als Inspectie SZW vindt dat u dat onvoldoende kunt aantonen, dan is ook dat een direct beboetbaar feit.

Uw RI&E is niet compleet zonder werkdruk en ongewenst gedrag
Uw RI&E voldoet niet meer aan de huidige eisen als u werkdruk en ongewenst gedrag niet opgenomen hebt in de RI&E. Als u meer dan 25 werknemers heeft houdt dit praktisch gezien in dat u een vragenlijst uit moet zetten die minimaal door 50 % van de werknemers, anoniem, moet zijn ingevuld. Dat onderzoek moet u jaarlijks herhalen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen