Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Ministerie IenM past Spoorwegwet

Woensdag, 05 juli 2017 11:43
Ministerie IenM past Spoorwegwet
Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat haar opvolger hiermee aan de slag zal gaan. De spoorwetgeving is in de loop der jaren zo ingewikkeld en gedetailleerd geworden dat de gebruikers hier niet goed mee uit de voeten kunnen. Deze conclusie werd eerder al getrokken door de Raad van State en de auteurs van het Handboek Spoorwegrecht. De afdeling advisering van de Raad van State pleit zelfs voor het volledig herschrijven van de wet. Advocate Viola Sütõ, een van de auteurs van het Handboek Spoorwegrecht gaf in februari bij de boekpresentatie aan dat de spoorwetgeving een hoge mate van juridificering kent. Daarmee wordt bedoeld dat de wetgeving uit onnodig ingewikkelde en gedetailleerde regelgeving bestaat.

Onduidelijkheid over uitvoering
Dijksma meldt in haar brief dat er de afgelopen jaren is gewerkt aan het verbeteren van de Spoorwegwet, onder andere in het Spoorwegwetverbetertraject CIRES dat in 2016 is afgerond. “Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat er meer nodig is om de Spoorwegwet meer toekomstvast te maken. De wet kent een hoge mate van gedetailleerdheid waardoor veel wijzigingen aan de wet nodig zijn om zaken op een goede manier te regelen, zoals verzamelwetten”, aldus de bewindsvrouw. “Verder ontstaat in de praktijk onduidelijkheid in de uitvoering en blijkt de wet op veel onderdelen niet goed aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers.” Op dit moment worden op het ministerie de voorbereidingen getroffen voor de modernisering van de Spoorwegwet. Dijksma: “Doel van deze operatie is te komen tot een heldere, duidelijke, en simpele spoorwegwet, aansluitend op de reeds uitgekristalliseerde Europese kaders, waarmee de gebruikers van de wet goed uit de voeten kunnen.”

Plannen ministerie
Sütõ geeft aan het plan van het ministerie van IenM “opvallend radicaal” te vinden. Dat geldt ook voor het moment waarop het bekend wordt gemaakt: “De staatssecretaris is immers demissionair. Bovendien komt dit idee op een moment dat de volledige hercodificatie van het spoorwegrecht nog geen twee jaar oud is. Aan deze hercodificatie is ruim vijftien jaar gewerkt. De branche heeft er nauwelijks ervaring mee kunnen opdoen.”Volgens de advocate kan het spoorrecht wel een beetje lucht gebruiken. “Het klassieke vangnet in het privaatrecht, de redelijkheid en billijkheid, zou ook in het spoorwegrecht onnodige juridificering tegen kunnen gaan. Wanneer het goed wordt toegepast, maakt dit het systeem flexibeler, minder massief, soepeler.”

Spoorwegwet
In de Spoorwegwet staan regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen. In 2005 ging de nieuwe Spoorwegwet in. Maar pas met de invoering van de Wet Lokaal Spoor en het Besluit Bijzondere Spoorwegen is in december 2015 afscheid genomen alle oude regels voor het Nederlandse spoor. Voor die tijd was er op een deel van het Nederlandse spoor nog de Spoorwegwet van 1875 van toepassing. De aanleiding voor de implementatie van nieuwe spoorwetgeving was onder andere de introductie van nieuwe regels van de Europese Unie over het spoor, waaronder het doel om tot één Europese spoorwegruimte te komen. Sütõ riep eerder tijdens de boekpresentatie nationale en Europese overheden op om pas op de plaats te maken en niet te snel met nieuwe regels te komen. “Een stortvloed aan steeds wijzigende regels komt niet ten goede aan de kenbaarheid van de wetgeving.”


Wij lazen dit in SpoorPro
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten