Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Metallurgische industrie werkt aan Imvo-convenant

Donderdag, 19 april 2018 05:37
Metallurgische industrie werkt aan Imvo-convenant
De Nederlandse metallurgische sector werkt samen met de Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties aan een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Deze samenwerking biedt de sector de kans om concreet te werken aan meer grip op mogelijke Imvo-risico’s in de wereldwijde metaalketen.
Het convenant richt zich op een praktische implementatie van de Oeso-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de EU-conflictmineralenverordening die vanaf 2021 bepaalde zorgvuldigheidsverplichtingen oplegt aan importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud en de 'UN Guiding Principles on Business and human Rights' (UNGP's). Een aantal bedrijven is al bezig op dit gebied. 

De sector constateert echter dat er nog ruimte is voor verbetering, zeker met het oog op naderende nieuwe EU-regelgeving en de maatschappij die in toenemende mate verwacht dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten in hun keten. "Daarom heeft de VNMI het initiatief genomen om te komen tot dit IMVO-convenant. We willen graag in beeld krijgen waar de mogelijke IMVO-risico's zich bevinden in de wereldwijde metaalketen en in welke mate deze mogelijk verbonden zijn aan de Nederlandse metallurgische industrie. Dit geldt voor zowel de primaire grondstoffen, bijvoorbeeld metaalertsen, als de secundaire grondstoffen, zoals metaalschroot, die wij verwerken. De samenwerking met onze convenantpartners helpt daarbij", aldus Sekhar Lahiri, directeur VNMI. Zo zegt hij op engineersonline.

Meer grip op Imvo-risico's
Voor meer grip op wereldwijde Imvo-risico's als milieuvervuiling, kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en schending van de rechten van inheemse volken is krachtenbundeling en samenwerking noodzakelijk. Enerzijds, omdat de verschillende convenantpartners zoals Rijksoverheid, vakbonden en ontwikkelingsorganisaties beschikken over relevante kennis en netwerken en anderzijds, omdat een bredere uitrol van het convenant binnen de EU noodzakelijk is gezien het internationale karakter van de metalenhandel. De Sociaal Economische Raad begeleidt het metaalconvenant. Dit doet de Ser in lijn met het Ser-advies over Imvo-convenanten uit 2014.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen