Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Menukaart prestatiecontracten, weet u het nog?

Zondag, 24 mei 2015 12:38
Menukaart prestatiecontracten, weet u het nog?


De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor partijen, zowel opdrachtgever als uitvoerende partij, een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract in Microsoft Word dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, inclusief de infobladen met achtergrondinformatie over de werking van prestatiecontracten, kunnen ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract.

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van en in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting, waarin de NVDO Sectie Onroerend Goed een belangrijke partner is.

Duurzaamheid en prestatiecontracten
Kostenreductie en duurzaamheid zijn voor steeds meer bedrijven en instellingen belangrijke thema’s. Dat maakt dat in toenemende mate de gebruikers van vastgoed zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsmiddelen zo effectief, energiezuinig en duurzaam in te zetten. Zowel in de markt als in de budgetsector (onderwijs en zorg) wordt duurzame huisvesting vaker een visitekaartje èn een kostenbesparing. Een prestatiecontract is een goed middel om hieraan invulling te geven. Prestatiecontracten maken de prestaties van de uitvoerende partij meetbaar en objectief evalueerbaar. Als opdrachtgever betaal je voor wat je daadwerkelijk hebben wilt en krijgt.

Ook gebouweigenaren krijgen steeds meer redenen om duurzaam vastgoed in portefeuille te hebben, zoals het aantrekken van de steeds bewustere huurder. Ook moeten eigenaren voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving (zo moeten in 2020 alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn) en, voor institutionele beleggers, aan steeds strengere duurzaamheidseisen van aandeelhouders. Een prestatiecontract is daarom voor eigenaren een uitstekend middel om duurzaamheid en daarmee (financiële) toekomstbestendigheid te waarborgen.

Opheffen split incentive
De problematiek van de split incentive blijkt vaak een remmende factor bij het nemen van verduurzamings- of energiebesparende maatregelen door de vastgoedeigenaar. In een traditioneel huurcontract neemt de eigenaar de kosten van de investering voor zijn rekening, terwijl de lagere energierekening terechtkomt bij de huurder. Hierdoor is een eigenaar minder snel geneigd verregaande maatregelen te nemen.  In een prestatiecontract, dat aan een groen huurcontract (‘Green Lease’) wordt toegevoegd, kunnen afspraken worden vastgelegd over prestatiegaranties, de verdeling van de opbrengsten van de duurzame maatregelen en de wijze van monitoring, waardoor zowel huurder als verhuurder profiteert van de genomen verduurzamingsmaatregelen.

Doelstellingen Menukaart Prestatiecontracten
De Menukaart Prestatiecontracten heeft als doel marktpartijen te informeren en te ondersteunen bij het opstellen van prestatiecontracten voor onderhoud en beheer van alleen de gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Daarnaast geeft de Menukaart invulling aan de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) Artikel 18.1, die EU-lidstaten verplicht stelt om informatie te verstrekken over de opzet en werking van prestatiecontracten. Ook biedt de Menukaart ondersteuning bij de implementatie van het SER Energieakkoord. In het akkoord wordt nadrukkelijk gewezen op de toegevoegde waarde van ESCo-dienstverlening bij het verduurzamen van vastgoed.

Keuzemenu
De Menukaart Prestatiecontracten kan worden toegepast voor alle typen utiliteitsgebouwen en bij verschillende uitgangssituaties. Daarvoor beschikt de Menukaart over de volgende keuzemogelijkheden:

  • nieuwbouw of bestaande bouw
  • wel of geen energiebesparende maatregelen
  • alleen gebouwgebonden installaties of het gehele gebouw
  • wel of geen financiering door de uitvoerende partij

Na registratie komt u HIER terecht bij de Menukaart Prestatiecontracten
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten