Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Leerstoel Dynamics Based Maintenance

Vrijdag, 10 februari 2017 09:23
Leerstoel Dynamics Based Maintenance
Deze nieuwe leerstoel van de Universiteit Twente is gericht op de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve methoden die helpen onderhoud slimmer en voorspelbaarder te maken. In vrijwel alle sectoren van de industrie leidt het falen van constructies, systemen, machines en apparaten tot uitval van functies, stoppen van vervoermiddelen of stilvallen van de productie. Dit mondt veelal uit in hoge kosten of grote consequenties voor comfort, veiligheid of milieu.Om die reden wordt steeds meer preventief onderhoud uitgevoerd, om daarmee te voorkomen dat het falen optreedt. Waar in het verleden preventief onderhoud veelal werd gebaseerd op ervaring, is in het laatste decennium een enorme omslag gemaakt naar 'predictive maintenance'.

Het inzicht dat slimmer onderhoud grote voordelen op kan leveren, in combinatie met een hele serie technologische ontwikkelingen, heeft ervoor gezorgd dat storingen aan systemen voorspeld kunnen worden en dat just-in-time maintenance mogelijk wordt. Onderhoudsacties worden uitgesteld tot ze daadwerkelijk nodig zijn, waarmee zowel het falen als het te vroeg vervangen voorkomen wordt. Vanwege de relevantie van het vakgebied Maintenance en het excellente onderzoek dat op de Universiteit Twente plaatsvindt, onder leiding van prof.dr.ir. Tiedo Tinga, heeft KIVI besloten om de leerstoel Dynamics Based Maintenance het predicaat van ‘KIVI Chair’ toe te kennen. De NVDO heeft het voornemen een nauwe samenwerking met onze vereniging tot stand te brengen.

“Het doel van deze KIVI Chair is om een verbinding te leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op onderwerpen als predictive maintenance, structural health monitoring, condition based maintenance, asset life cycle management, supply chain management en wireless sensor networks”, aldus Micaela dos Ramos, directeur van KIVI.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten