Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kleirijperij: dijken bouwen met waddenslib

Zaterdag, 08 april 2017 11:02
Kleirijperij: dijken bouwen met waddenslib
In Delfzijl wordt het voormalige grondbergingsterrein Valgen Oost - langs de weg naar Termunten ter hoogte van de Oterdumer Driehoek - afgegraven en klaar gemaakt voor kleirijperij. Het vrijgekomen materiaal uit dit grondbergingsterrein wordt elders in het industrieterrein hergebruikt om terreinen op te hogen.

De werkzaamheden voor het leegrijden van het grondbergingsterrein zijn in volle gang. Na afronding van deze werkzaamheden gaat de projectgroep het lege terrein inrichten en geschikt maken voor kleirijperij.


Kleirijperij
Kleirijperij is een proef om van slib klei te maken voor de dijk langs de Dollard. In dit geval is de klei afkomstig uit de haven van Delfzijl. Het (lege) grondbergingsterrein krijgt dan als het ware een compartimentenindeling, waarin per vak baggerspecie uit de haven wordt gespoten. Door verharding ontstaat hieruit uiteindelijk klei. De verwachting is dat eind van dit jaar met de inrichting van de compartimenten begonnen kan worden. Met deze kleirijperij proef wordt gewerkt aan de doelstelling 1 miljoen m3 slib uit het water te halen. Het project - mits succesvol - zou mede een oplossing kunnen zijn voor het slibprobleem in het Eems-Dollardgebied.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten