Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

Donderdag, 09 maart 2017 04:50
Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

De minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok paste onlangs de Regeling Bouwbesluit 2012 aan met betrekking tot een aantal normen, waaronder de elektrotechnische laagspanningsnorm NEN 1010. Dit betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwe bouwwerken de norm NEN 1010 van 2015 met de aanvullingen van 2016 dient te worden gehanteerd. Deze keer echter is de aanwijzing in het Bouwbesluit anders geformuleerd dan voorheen. Waar eerder een aantal bepalingen uit de norm expliciet werden uitgesloten, wordt nu gesteld dat alle bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid van elektrische installaties van toepassing zijn.

De woningwet
Gelet op artikel 1a derde lid van de Woningwet, en artikel 1.5 eerste en derde lid van het Bouwbesluit 2012, wordt de Regeling Bouwbesluit 2012 als volgt gewijzigd; Na artikel 5.1 is ingevoegd het artikel 5.1a NEN 1010. Daarin staat dat ‘bij de toepassing van NEN 1010 alleen die onderdelen van toepassing zijn, die technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid bevatten voor een voorziening voor elektriciteit’.

OPB en VNG stemmen in
De in deze wijzigingsregeling opgenomen normen zijn voorgelegd aan de Juridisch Technische Commissie (JTC) van het Overlegplatform bouwregelgeving (OPB). Deze commissie stemt hiermee in. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven in te stemmen met de inhoud van deze wijzigingsregeling. Deze bepalingen zijn verenigbaar met het vrije verkeer van goederen. En ze zijn evenredig en waar nodig voorzien van een gelijkwaardigheidsbepaling, met het oog op de wederzijdse erkenning volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

Alleen veiligheid
In de toelichting bij de wijziging staat verder onder meer dat: ‘in NEN 1010 meer is opgenomen dan nodig is voor de toepassing van artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012. Eerder bevatte artikel 5.1 een uitgebreide opsomming waarin werd aangegeven welke onderdelen bij toepassing van NEN 1010 buiten beschouwing mochten worden gelaten. Met de wijziging van de opzet van artikel 5.1 (voortaan aangeduid als artikel 5.1a) is bepaald dat NEN 1010 alleen van toepassing is, ‘voor zover het gaat om technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk, die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid’. Dit betekent dal onderdelen Van NEN 1010 die geen betrekking hebben op veiligheid - ‘maar meer op bijvoorbeeld de bruikbaarheid’ - niet van toepassing zijn in het kader van het Bouwbesluit. Hetzelfde geldt voor voorschriften voor installaties buiten bouwwerken.

Bij dit alles wordt aangegeven dat 'de voorliggende wijziging op zich geen inhoudelijk effect heeft. Maar dat het voordeel is, dat nu de norm is gewijzigd het niet nodig is de opsomming van de onderdelen die buiten beschouwing mogen blijven op die wijziging aan te passen.’

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen