Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Inspectie waarschuwt voor gasmaskers met asbestfilters

Woensdag, 19 april 2017 11:11
Inspectie waarschuwt voor gasmaskers met asbestfilters
Gasmaskers met filterblikjes uit het voormalig Oostblok kunnen asbestvezels bevatten. Deze vezels zijn bij inademing een risico voor de gezondheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt om de filterblikjes, waarin de asbest kan zitten, niet te openen en zeker niet met de maskers te gebruiken. Vanwege de risico’s voor de gezondheid geldt er een verbod om producten te bezitten of te verhandelen die asbest bevatten.
Bedrijven die dergelijke gasmaskers en filters bezitten, moeten die veilig verpakken en naar een erkende stortplaats brengen. De ILT zal bedrijven die deze maskers met asbestfilters verkopen erop wijzen dat dit verboden is. Indien nodig, wordt een dwangsom opgelegd.

De inspectie onderzoekt nog of filterbussen die geleverd worden bij gasmaskers uit andere landen dan uit het voormalig Oostblok asbest bevatten. Ook onderzoekt zij of er asbesthoudende gasmaskers in de handel zijn. De ILT bekijkt verder of de kisten waarin ze worden vervoerd mogelijk besmet zijn. Die worden na het transport soms als meubelstuk gebruikt.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten