Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Hybride contracten toegenomen

Vrijdag, 10 februari 2017 09:38
Hybride contracten toegenomen
Uit onderzoek van CROW in samenwerking met onderzoeksbureau Labyrinth, blijkt dat de toename van geïntegreerd contracteren beperkt doorzet en dat nog steeds het meest gekozen wordt voor de traditionele contractvorm. Het overgrote deel van de werken wordt aanbesteed op basis van de (meervoudige) onderhandse procedure en gunnen gebeurt nog steeds vaker op laagste prijs dan op basis van EMVI.
Labyrinth voerde het ‘marktonderzoek Aanbesteden en Contracteren’, onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Infrasector in Nederland, uit in opdracht van CROW. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de trends en ontwikkelingen rond toegepaste contractvormen, EMVI en aanbesteden. Uniek aan dit onderzoek is dat ook de (meervoudige) onderhandse aanbestedingen zijn meegenomen, daar waar andere onderzoeken zich vaak alleen baseren op de openbare aanbestedingen. De resultaten geven een goed beeld van wat opdrachtgevers en opdrachtnemers doen op het gebied van aanbesteden en contracteren.

Merendeel contracten nog steeds traditioneel, bekendheid hybride contract toegenomen
Het onderzoek laat een lichte daling van het gebruik van RAW in projecten zien. Het merendeel van de contracten is echter nog steeds traditioneel. Bij kleine gemeenten is het aandeel RAW t.o.v. 2014 zelfs toegenomen. Het toepassen van geïntegreerde contracten is nauwelijks toegenomen. Vooral provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de hele lichte stijging. De bekendheid van het hybride contract is enorm gestegen van 30% naar 62%. Bijna veertig procent zegt het hybride contract bij een klein van deel van de projecten toe te passen.

Onderhandse procedure wordt het vaakst gebruikt
Voor het aanbesteden van werken maken opdrachtgevers het vaakst gebruik van de (meervoudige) onderhandse procedure (92%) en directe gunning (86%). De openbare procedure wordt indien toegepast, vooral gebruikt door provincies en waterschappen.

Meerderheid positief over Past Performance
Voor het selecteren en beoordelen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen baseert 16% zijn selectie op basis van Prestatiemeten/Past Performance. Bijna 40% geeft aan de samenwerking tijdens de uitvoering van het project te beoordelen. Ruim 60% van de respondenten staat positief ten opzichte van het gebruik van een landelijke uniforme systematiek zoals Past Performance.

Vaker gunnen op laagste prijs dan op EMVI
Meer dan de helft van de opdrachtgevers geeft aan meer te gunnen op laagste prijs dan op EMVI. Hiermee is de balans die er in 2014 was tussen Gunnen op EMVI en Gunnen op laagste prijs verschoven naar meer Gunnen op laagste prijs.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten