Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

HPO'S investeren meer in het onderhoudscontract dan LPO's

Vrijdag, 05 mei 2017 03:29
HPO'S investeren meer in het onderhoudscontract dan LPO's

Kijkend naar de resultaten van een samenwerking, valt op dat opdrachtnemers bij I-IPO's met innovatievere oplossingen vinden dan LPO'S. Tijdens het onderzoek is gekeken wat de antecedenten hiervoor zouden kunnen zijn. Specifiek is gefocust op investeringen, bonus/malusregelingen en issues die kunnen voorkomen tijdens een samenwerking.
Opdrachtgever en opdrachtnemer investeren bij elke samenWerking in de vorm van bijvoorbeeld training van medewerkers, aanschaf van specifieke machines en materialen en innovatieve oplossingen die alleen binnen het onderhoudscontract waarde hebben. Deze benchmark focust zich op investeringen specifiek voor het onderhoudscontract met een bepaalde opdrachtnemer. Hieruit blijkt dat de investeringen gemiddeld € 550.000 voor de opdrachtgever bedragen en € 430.000 voor de opdrachtnemer, zoals in figuur 4 valt te zien. Dat komt neer op respectievelijk 14% en 7% van het onderhoudscontract.

Meer investeren
Bij HPO’s blijken zowel opdrachtgever als opdrachtnemer significant meer te investeren in het onderhoudscontract dan bij LPO’S. Ook wanneer deze cijfers als percentage van het onderhoudscontract gemeten worden, valt op dat beiden partijen bij HPO’s meer investeren. Dit is een indicatie dat dit projecten zijn die vaker op de lange termijn gefocust zijn, waardoor de mogelijkheid om met innovatieve oplossingen te komen, vergroot wordt. Deze innovatieve oplossingen zouden op hun beurt de prestatie van de assets kunnen verbeteren, wat zou kunnen verklaren dat deze organisaties high performing zijn.

Bron: NVDO Suto Visiedocument

Onderwerpen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen