Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Hoe wordt Nederland 30 Duurzaamheidsfabriek-en rijker?

Zaterdag, 29 april 2017 09:41
Hoe wordt Nederland 30 Duurzaamheidsfabriek-en rijker?
Het 9-puntenplan ‘hoe wordt Nederland 30 Duurzaamheidsfabriek-en rijker?’sluit volledig aan bij de Actieagenda Smart Industry. Met dit 9 punten plan beogen de stakeholders van de Duurzaamheids-fabriek dat de nieuwe regering zorgdraagt voor een breder draagvlak en structurele bekostiging van toekomstige Duurzaamheidsfabrieken.





De minister maakte tijdens zijn bezoek kennis met bedrijven Valk Welding, De Waal, Slob en het Da Vinci College van het Smart Industry project Technische Innovatie Maritieme Automatisering (TIMA). De partners in TIMA investeren in hightech faciliteiten in de Duurzaamheidsfabriek benodigd voor realisatie van het vernieuwende concept van integratie van ‘leven lang leren, werken en innoveren’. Zij toonden de minister ondermeer nieuwe mogelijkheden van lassimulatoren en een digitale pen voor het lassen van schepen met behulp van robotica. Jan Lokker (sectordirecteur ROC Da Vinci College) lichtte toe hoe het Da Vinci College haar onderwijs in ‘hybride’ vorm heeft gegoten om ‘het leren uit het werk (praktijk)’ en een ‘leven lang leren’ mogelijk te maken. Het programmabureau Smart Industry heeft zijn waardering hiervoor geuit door de Duurzaamheidsfabriek aan te wijzen als Fieldlab Smart Industry.

De directe aanleiding voor het opstellen van het 9-puntenplan is de uitspraak van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens de landelijke Techniekpactdag in 2016 waarin zij pleitte voor het kopiëren van de Duurzaamheidsfabriek naar andere regio’s. Dit enthousiasme is overgenomen in de kabinetsreactie op de SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’,: ‘het kabinet ziet dit (“de Duurzaamheidsfabriek”) als een krachtig voorbeeld en verkent de mogelijkheden om dit soort initiatieven verder mogelijk te maken.’ De Duurzaamheidsfabriek is een spil en een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en biedt reguliere opleidingen, bij- en omscholing, innoveer- en experimenteeromgeving en netwerken in de maritieme-, duurzame energie- en maaksector binnen de regio Drechtsteden.

Met dank aan smartindustry
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten