Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Grebbedijk moet worden versterkt

Vrijdag, 21 april 2017 01:00
Grebbedijk moet worden versterkt

Uit een veiligheidsanalyse blijkt dat de Grebbedijk op diverse plekken moet worden versterkt. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid die sinds 1 januari van kracht zijn. De Grebbedijk is ruim vijf kilometer lang en loopt van Wageningen tot Rhenen. Als de dijk doorbreekt staat het gebied tot aan Amersfoort onder water.

Uit de veilgheidsanalyse blijkt dat de dijk vrijwel over de gehele lengte moet worden verhoogd om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen vanuit het Rijk. Er is daarnaast op diverse plekken piping geconstateerd. Dit betekent dat er op een paar plekken water onder de dijk doorstroomt en zand meevoert naar het achterland. Hierdoor kunnen kleine kanaaltjes onder de dijk ontstaan, die de dijk zwak maken.

Tot slot moet er wat aan de stabiliteit van de dijk worden gedaan. Dijktaluds zijn bijvoorbeeld te steil, de ondergrond van het dijklichaam kan te weinig draagkracht hebben. Dat maakt de dijk kwetsbaar. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘De komende periode gaan we op zoek naar oplossingen om de dijk weer klaar te maken voor de toekomst. De dijk is sterk genoeg om het achterland droog te houden, maar met het oog op de klimaatveranderingen, het groeiend aantal bewoners achter de dijk en de groeiende economische waarde van het achterland ligt er een flinke klus.’ Het Waterschap brengt de komende periode in kaart wat de werkzaamheden precies zijn die moeten plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 beginnen.

Nieuwe normering
Vanaf 2017 gelden vanuit het Rijk nieuwe wettelijke normen voor de Nederlandse waterkeringen. Waar de vroegere normering uit ging van de hoogte en sterkte van de dijk om een bepaalde waterstand te kunnen weerstaan, zijn de nieuwe normen gebaseerd op de kans op een overstroming door een dijkdoorbraak. Daarnaast gaat de nieuwe normering uit van maatwerk. Zo zijn bijvoorbeeld de economische waarde van het achterland en het waterpeil ook belangrijke factoren.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten