Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Goede prestaties Nederland maskeren achterstallig onderhoud

Maandag, 15 januari 2018 11:00
Goede prestaties Nederland maskeren achterstallig onderhoud

Opwekkend nieuws van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan het eind van het jaar. De meeste Nederlanders zijn er in de afgelopen 25 jaar beduidend op vooruitgegaan. Vergeleken met 1990 zijn we welvarender, toleranter, tevredener en gezonder geworden, zijn meer mensen aan het werk, leven we langer en doen we meer vrijwilligerswerk.Deze positieve boodschap past mooi bij de opgaande fase van de cultuur waarin we ons bevinden. Werd de discussie over de arbeidsmarkt een jaar geleden nog beheerst door de zorg dat de robots veel mensen werkeloos zouden maken, inmiddels domineren de berichten over de groeiende krapte op delen van de arbeidsmarkt. Nu de langdurigste crisis sinds mensenheugenis voorbij is, realiseren we ons weer hoe welvarend ons land is.

Boodschap
Er is weinig reden tot tevredenheid over de ontwikkeling van Nederland in de 21e eeuw! Zonder de feestvreugde waartoe het SCP-rapport aanleiding lijkt te geven, te willen bederven, zijn bij deze analyse toch wel een paar kritische kanttekeningen te plaatsen. Doordat het SCP 25 jaar terugkijkt, neemt het planbureau ook de jaren negentig mee. Dat was een periode waarin Nederland in internationaal perspectief uitstekend presteerde.

Niet voor niets werd in dat decennium de term ‘poldermodel’ gemunt en kwamen van heinde en verre buitenlandse delegaties naar ons land om te kijken hoe we dit voor elkaar hadden gekregen. In die jaren overtrof Nederland alle andere landen, inclusief de Verenigde Staten, in banengroei. Twintig jaar later teert Nederland nog steeds op dat succes. Zo behoort de arbeidsdeelname in Nederland nog altijd tot de hoogste van Europa en is het werkloosheidscijfer van Nederland nog steeds een van de laagste. Het inkomen per hoofd van de bevolking en de arbeidsproductiviteit behoren eveneens tot de Europese top. Maar kijken we naar de ontwikkeling van deze indicatoren sinds de millenniumwisseling, dan is het beeld veel minder rooskleurig.

Vooral tijdens de crisis is Nederland behoorlijk achterop geraakt. Zo is de banengroei in ons land sinds 2000 ver achtergebleven bij die in landen als Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten. Zelfs België en Frankrijk, die niet bepaald een reputatie hebben als banenmotor, kenden in die periode een iets sterkere toename van de werkgelegenheid. Sinds de crisis is de productiviteitsgroei bijna stilgevallen en raken we de voorsprong op onze concurrenten snel kwijt.

Ook veel cijfers van het SCP laten zien dat de vooruitgang die Nederland in de afgelopen 25 jaar heeft geboekt, vooral is gerealiseerd in de jaren negentig en het begin van deze eeuw. Het beschikbare inkomen per huishouden steeg tot 2000 fors, maar stagneerde daarna. De arbeidsparticipatie steeg tot 2008, maar daalde daarna om pas dit jaar weer te herstellen. De armoede nam tot 2010 af en is daarna weer toegenomen. En ook de inkomensongelijkheid werd tot 2005 kleiner en daarna weer groter.Standaard
Het geordende stelsel van arbeidsverhoudingen erodeert door de terugtocht van de standaardbaan; Als het nu beter gaat dan in 1990 komt dit vooral doordat het in de jaren negentig zo goed ging. Sindsdien is er weinig vooruitgang meer geboekt. De crisis heeft daarbij natuurlijk een belangrijke rol gespeeld, maar veel andere landen hebben zich sneller en sterker van de crisis hersteld dan Nederland. Er is daarom weinig reden tot tevredenheid over de ontwikkeling van Nederland in de eerste twee decennia van de 21e eeuw. Misschien zijn we door de successen van de jaren negentig wat zelfgenoegzaam geworden en denken we dat onze koppositie vanzelf wel zullen behouden.

Op sociaal en economisch gebied is er sprake van achterstallig onderhoud. Het geordende stelsel van arbeidsverhoudingen erodeert door de terugtocht van de standaardbaan en de verzwakking van de vakbonden. Bedrijven concurreren te vaak op kosten – vooral op arbeidskosten – in plaats van op kwaliteit. De sociale bescherming brokkelt steeds verder af door bezuinigingen en hervormingen in de sociale zekerheid.

In plaats van maatschappelijke problemen zelf aan te pakken, schuift het Rijk deze steeds meer af naar de markt, naar gemeenten of naar de burger. Terwijl veel bedrijven en een deel van de burgers profiteren van de grotere vrijheid die de overheid hen biedt, maakt ons land als geheel pas op de plaats en betalen de minder weerbare burgers de prijs. Volgende keer graag een SCP-rapport over het wedervaren van ons land in de afgelopen tien jaar.

Wij lazen dit in het fd

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen