Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Gemeenten geven 1,6 miljard euro uit aan klimaat

Dinsdag, 17 april 2018 02:20
Gemeenten geven 1,6 miljard euro uit aan klimaat

Gemeenten geven volgens koepelorganisatie VNG jaarlijks nu al honderden miljoenen uit aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Alleen al in het totale waterbeheer steken de gemeenten gezamenlijk zo’n 1,6 miljard euro per jaar.

Veel gemeenten werken volgens de VNG al actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. ‘Ze passen hun beleid aan, zoals op het gebied van volksgezondheid (bijvoorbeeld een hitteplan), communicatie, burgerparticipatie en calamiteitenbeheersing. In rioleringsplannen is vastgelegd hoe gemeenten omgaan met hemelwater en grondwater. Hemelwater wordt in toenemende mate bovengronds geborgen of afgevoerd via bijvoorbeeld wadi’s, groenstroken en daarvoor ingerichte wegen. Dat is een kosteneffectieve en integrale benadering van groen, wegen en riolering’, aldus de VNG.

Stresstesten
In het Deltaprogramma hebben de overheden gezamenlijk afgesproken om vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 het stedelijk gebied klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht is en beheerd wordt. In 2017 is afgesproken de aanpak daarvan te versnellen en te intensiveren. Kwetsbaarheden met betrekking tot wateroverlast, hittestress, droogte en waterveiligheid worden via stresstesten (uiterlijk 2019) in beeld gebracht en er worden dialogen gevoerd (uiterlijk 2019) om te komen regionale strategieën en uitvoeringagenda´s (uiterlijk 2020).

Versnelling kost geld
Om de versnelling te realiseren is volgens de VNG extra geld en kennis nodig. Dat bedrag is geraamd op 230 miljoen euro. 20 miljoen per jaar is bedoeld voor het organiseren van slagkracht en kennisontwikkeling, ter ondersteuning van gemeenten en waterschappen voor het uitvoeren van stresstests, het voeren van gebiedsdialogen en om te komen tot regionale strategieën. Daarnaast zijn middelen nodig voor medefinanciering van regionale projecten. ‘Als de aan het rijk gevraagde financiering niet beschikbaar komt, zullen de doelen minder snel worden gehaald’, aldus de VNG.

Met dank aan Binnenlandsbestuur

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen