Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

EU Commissie start inbreukprocedure om aanbestedingsplicht

Zaterdag, 13 januari 2018 10:38
EU Commissie start inbreukprocedure om aanbestedingsplicht
De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Nederland. Volgens de Commissie moeten woningcorporaties, op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten en voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nederland moet binnen twee maanden reageren op het oordeel.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) buigt zich over het besluit. Als een aanbestedende dienst niet handelt volgens de Europese aanbestedingsrichtlijn, dan kan de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen een lidstaat starten. Dit houdt in dat de rijksoverheid een brief van de Commissie krijgt met een uitleg en een reactietermijn. Als het antwoord van het ministerie van BZK niet bevredigend is, kan de Commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen. Het Hof geeft een eindoordeel in het geschil en kan leiden tot boetes en dwangsommen.

Houding Nederland
Europa Decentraal publiceerde in juni 2017 een artikel waarin zij het standpunt van de Nederlandse overheid uiteenzetten. Daaruit blijkt dat de regering van mening is dat woningcorporaties niet Europees aanbestedingsplichtig zijn. Dit is bevestigd tijdens de parlementaire behandeling van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in 2015. Het standpunt werd ingenomen na overleg met de Europese Commissie over het staatssteundossier en de positionering van woningcorporaties hierin. Via dit dossier kwam ook de wijze van toezicht op de corporaties aan de orde en het al dan niet vervullen van taken in het algemeen belang versus commerciële taken.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen