Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

ENW-advies onderstreept vertrouwen in VZG

Vrijdag, 25 augustus 2017 09:00
ENW-advies onderstreept vertrouwen in VZG
Door innovatieve technieken ruimte te geven voor ontwikkeling blijft Nederland zich vernieuwen als het gaat om waterveiligheid. Het Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG), een innovatie die veel tijd-, ruimte- en geldwinst kan opleveren bij het versterken van dijken, ontving in juni een positief advies van ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid). Het vertrouwen in deze innovatieve techniek wordt hiermee onderstreept en zal meer waterschappen, ingenieursbureaus en andere dijkprofessionals inspireren om de techniek in de praktijk toe te passen.Onder de vlag van de projectoverstijgende verkenning (POV) Piping, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, werd een Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn opgesteld, na een intensief ontwikkeltraject geïnitieerd door Waterschap Rivierenland en Deltares. ENW adviseerde positief over deze richtlijn: “Met name de systematiek is elegant en dit is een prima handreiking om VZG in de praktijk uit te voeren.” 

Nog meer concrete praktijkervaring opdoen is dan ook volgende stap in het proces. Met de richtlijn wordt de innovatieve techniek namelijk beschikbaar en toepasbaar voor overheid, marktpartijen en kennisinstellingen onder meer via publicatie op hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Snellere en goedkopere aanpak
VZG wordt aan de binnenzijde van de dijk verticaal aangebracht. Pipes, holle ruimtes die het gevolg zijn van zandmeevoerende waterstoompjes onder een dijk, kunnen zich door dit VZG niet verder ontwikkelen. Met VZG kan het pipingprobleem bij dijken sneller en goedkoper worden aangepakt. Daarnaast neemt het textiel veel minder ruimte in dan een traditionele pipingberm. 
Het VZG is sinds 2011 in ontwikkeling. Het heeft diverse laboratoriumproeven doorlopen, aangevuld met proeven in de IJKdijk en maakbaarheidsproeven. Daarna is het VZG toegepast in een concreet dijkversterkingproject langs de Lek. Momenteel wordt verkend of VZG ook kan worden toegepast in de dijkversterkingsprojecten Twentekanalen (waterschap Rijn en IJssel) en Gameren (waterschap Rivierenland).

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen