Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Electrifying!

Donderdag, 09 maart 2017 06:24
Electrifying!

Elektrificatie van fabrieksprocessen als duurzaamheidsoplossing; Eén van de wegen naar een duurzame energievoorziening (met op termijn een nul-emissie van CO2) is elektrificatie. Een vraaggesprek met Egbert Klop, managing director Industrial Energy Experts, over de elektrificatie van industriële processen. 
Wanneer spreken we van 'een elektrische fabriek'? Egbert Knop: "Elektrificatie van een bedrijf betekent dat de energievoorziening van dat bedrijf volledig elektrisch is. Dus geen aardgas, lpg, butaan, olie, noch steenkool. Ofwel geen fossiele energiebronnen.

Het verduurzamen van de energievoorziening van industriële productieprocessen is moeilijker dan bijvoorbeeld het verduurzamen van de energievoorziening van de gebouwde omgeving of mobiliteit. Als voldoende duurzame elektriciteit is op te wekken en die elektriciteit is op het goede moment beschikbaar, dan is dat de uitgelezen kans ook de energievraag van productiebedrijven te verduurzamen. Dat gaat dan niet alleen over verbruikers die van oudsher elektrisch zijn, zoals aandrijving van compressoren en pompen, hydrauliek, verlichting en intern transport, maar vooral de opwekking van hoogwaardige proceswarmte. Dat is de crux van de industriële energievraag." 

Hoe sciencefiction is een industrie die uit door elektriciteit gedreven fabrieken bestaat?
EK: "Dat is geen sciencefiction, wel een lange weg. Voor bedrijven die nu al in sterke mate hun energievraag op een elektrische manier invullen, is de stap niet groot. Dat zijn bedrijven in de kunststofsector, zoals spuitgietbedrijven, in de foodsector of drukkerijen en gemalen. Voor bedrijven waarvan het grootste deel van de energievraag hoogwaardige proceswarmte is, betekent elektrificatie van de processen een herontwerp van de bestaande productieprocessen. Bij velen is het onbekend dat het energiegebruik voor proceswarmte in Nederland veel groter is dan bijvoorbeeld het totale elektriciteitsverbruik! Denk aan bedrijven in de basis- en petrochemie, de metaalindustrie en de keramische industrie. De processen daar zijn in de loop van meer dan een halve eeuw ontstaan en verder geperfectioneerd, en die ga je dan van nul af opnieuw ontwerpen." Waar staat Nederland in de elektrificatieontwikkeling? EK: "De industrie zit in de verkenningsfase. Uiteraard zijn er voorlopers; bedrijven waarvan de processen zich goed lenen voor elektrificatie, en die een direct belang hebben bij zichtbare verduurzaming.

In het topsectorenbeleid (TKI) wordt hieraan aandacht besteed. In 2016 is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van elektrificatie, onder leiding van het ISPT in Amersfoort. Het resultaat is boeiend. In de praktijk zie je vooralsnog dat de utility-processen (stoom, heet water, perslucht, koelwater) deels worden geëlektrificeerd, bijvoorbeeld door toepassing van elektrische stoomketels, elektrisch drogen, hoge-temperatuurwarmtepompen, mechanische damprecompressie of stoomrecompressie. Volledige elektrificatie van processen in de basischemie, petrochemie en metaal zijn nog witte raven."U heeft de wind mee: dalende elektriciteitsprijzen, de luider klinkende roep om CO2-reductie en een toenemend aanbod van zonne- en windenergie. Merkt u dat de elektrische fabriek draagvlak krijgt? EK: "Vooral omdat de bedrijven er zelf mee aan de slag gaan. Instanties als innovatieacademie ISPT, ondernemersorganisatie FME en branchevereniging VNCI hebben daarin een stimulerende rol. Hoe dichter het product van een bedrijf bij de eindgebruiker staat (bijvoorbeeld gezonde voeding), hoe hoger de behoefte tot verduurzaming. Bedrijven in de basischemie, petrochemie en metaal maken andere afwegingen: daar is het vooral het risico dat energieprijzen en CO2-tarieven hen de das omdoen." 

Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van de elektrificatie van (productie)processen?
EK: "Positief is dat de industrie een actieve rol kan spelen in de totale verduurzaming van de energievoorziening. De industrie als motor en niet als blok aan het been. Het vereist een lange adem, zeker voor processen die we 'opnieuw' moeten uitvinden. Soms grijpen we terug op een elektrochemische variant van een proces, die minder efficiënt is dan de huidige thermisch-chemische variant. Een ander voordeel is dat onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen toeneemt. Dit werkt positief op de geopolitieke verhoudingen.

Principiële nadelen zie ik niet. Wel is een van de consequenties dat er nog veel meer duurzame opwekking in de vorm van photo voltaïsche-panelen (PV) en windmolens geplaatst zal moeten worden. Dat zal op weerstand stuiten. Een technologische uitdaging is de seizoensopslag van elektriciteit. Vanwege het discontinue aanbod is opslag noodzakelijk. Daarin kunnen ‘stuurbare’ productieprocessen (demand side management) weer een mooie rol in vervullen." Welke boodschap heeft u voor de procesindustrie? EK: "Pak deze kans om een concurrentie voorsprong op te bouwen in verduurzaming en toekomstbestendigheid. Deze sectoren zijn wereldwijd top of the bill, en wij beschikken in Nederland over een uitstekende kennisinfrastructuur. De industrie gaat hierin een leidende rol vervullen." 

Met dank aan processingprofs

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen