Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Eisen energieprestatie nieuwbouw vanaf 2020

Donderdag, 30 juni 2016 11:28
Eisen energieprestatie nieuwbouw vanaf 2020


Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli de eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen die vanaf 2020 gelden. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf eind 2018: de overheid vervult hierin een voorbeeldrol.In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

 • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;

 • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
 • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Op basis van het DGMR onderzoek “Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutrale gebouwen” is een beeld ontstaan van het niveau van haalbare eisen die eind 2018 voor overheidsgebouwen gelden en eind 2020 voor andere gebouwen.
De vastgestelde niveaus zijn voor de verschillende gebouwfuncties weergegeven in onderstaande tabel.

  Gebouwfunctie
  1 - Energiebehoefte
  kWh/m2.jr
  2 - Primair energiegebruik
  kWh/m2.jr
 3 - Aandeel hernieuwbare energie %
  Woningen en woongebouwen
25
25
50
  Utiliteitsgebouwen
50
25
50
  Onderwijsgebouwen
50
60
50
  Gezondheidszorggebouwen
65
120
50

Deze eisen sluiten aan op de definitie van bijna energie-neutrale gebouwen zoals beschreven in de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en op het uitgangspunt van het energieakkoord waarin energiebesparing voorop staat.

Eisen zijn nog niet definitief
In 2018 wordt getoetst of de eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De verwachting is dat de eisen voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2021.

Gezond binnenklimaat
Een consequentie van de eisen is, dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen.

Bepalingsmethode
De BENG-indicatoren kunnen op dit moment alleen bepaald worden uit de tussenresultaten van de berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening (NEN 7120). In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangekondigd dat het kabinet wil zorgen voor bepalingsmethoden die transparant en eenvoudig zijn en goed aansluiten bij de behoefte van de consument. Omdat er nu nog geen bepalingsmethode voor BENG beschikbaar is, heeft RVO.nl een handreiking opgesteld waarin de bepaling van de drie indicatoren is omschreven. Ook is een rekenblad uitgewerkt om een berekening van de BENG-indicatoren uit te voeren.

Beide zijn te vinden op de website van RVO.nl.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten