Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Eerste Best Value project ondertekend

Vrijdag, 22 september 2017 09:38
Eerste Best Value project ondertekend
De overeenkomst van het eerste Best Value project "Rioolvervanging onderlangs dijken in Lage Zwaluwe, gemeente Drimmelen" is ondertekend. Wij hebben als team (zowel opdrachtnemer als opdrachtgever) de verwachting (vanuit de beoordeling) van de opdrachtgever als “expert” op de verschillende specialisaties tot nu toe zeker waargemaakt. Daarbij hebben we onze opdrachtgever (en hun adviseurs) mee kunnen nemen in de stroomversnelling welke nodig is om dit project te laten slagen.Project
De kern Lage Zwaluwe ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Drimmelen. Een deel van deze kern ligt als lintbebouwing aan een dijk. Dit betreft onder andere de Nieuwlandsedijk, de Kerkstraat, de Dorpsstraat, de Loonsedijk, de Gaete en de Molendijk. In de (noordelijke en deels zuidelijke) teen van de voornoemde dijken, ligt een vrijverval riool met een diameter van 300 mm tot 500 mm dat onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke afvalwatersysteem. De inzameling en het transport van afvalwater loopt via dit riool als onderdeel van het totale afvalwatersysteem in deze kern, omdat dit geborgd dient te blijven is de gemeente Drimmelen voornemens deze leiding te (laten) vervangen en/of te renoveren.

De gemeente Drimmelen heeft ervoor gekozen de opdracht met een sterk kwalitatief gunningskarakter en voor een zo breed mogelijke geschikte doelgroep, in de markt te zetten. Om de beste performer te kunnen contracteren is er gekozen voor een procedure waarbij de principes van de methodiek Best Value (BV), ofwel prestatieinkoop, worden gehanteerd. De Best Value aanpak is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten