Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Contractvrijheid aannemers aan banden gelegd

Donderdag, 01 september 2016 11:15
Contractvrijheid aannemers aan banden gelegd

In de cao Bouw & Infra is een verplichting opgenomen om de modelovereenkomst voor de inzet van zzp’ers te gaan gebruiken. De betrokken vakbonden die de cao tot stand hebben gebracht, hebben dit model opgesteld. De verplichting gaat gelden binnen twee jaar na bekendmaking van het model.Op de website van Bouwend Nederland is het model opgenomen dat straks verplicht gebruikt moet worden. In een leeswijzer wordt een toelichting verstrekt en wordt uitgelegd welke bepalingen verplicht moeten worden opgenomen en welke onderwerpen vrijwillig toegepast kunnen worden. Het niet opvolgen van het model kan tot schadeplichtigheid leiden. Het verplicht opleggen van een modelovereenkomst gaat naar onze bescheiden mening ver. Uitgangspunt in Nederland is dat contractpartijen zelf mogen weten of zij een overeenkomst aangaan, en zo ja, met welke inhoud. De contractvrijheid van aannemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra wordt flink aan banden gelegd door de verplichting het model te volgen dat op grond van de cao wordt voorgeschreven.

Bescherming
Het verplicht opleggen van een model- overeenkomst gaat ver; Het gaat te meer ver, omdat de vraag kan worden gesteld of de aannemer voldoende beschermd wordt als hij het model straks gebruikt bij een contract met een zzp’er. Een aantal belangrijke zaken wordt nog niet geregeld in het model. Het model geeft aan zzp’ers de mogelijkheid om uitzendkrachten in te zetten. Een artikel waaruit volgt dat de cao moet worden gevolgd wanneer deze uitzendkrachten aan de slag gaan, zij zich moeten kunnen legitimeren en in het bezit moeten zijn van de vereiste werkvergunningen, ontbreekt. Dat is opmerkelijk, omdat zowel in de cao als in de wet de aanbeveling staat dit soort afspraken goed vast te leggen in de onderaannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Artikelen die zien op het voorkomen van verwijtbaarheid op grond van de recent ingevoerde Wet aanpak schijnconstructies zijn ook niet in het model opgenomen. Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies kunnen werknemers achterstallig loon opeisen bij werkgevers en opdrachtgevers. Stel bijvoorbeeld dat de aannemer een zzp’er toestaat uitzendkrachten in te schakelen en die uitzendkrachten worden vervolgens onderbetaald. De aannemer riskeert daarmee niet alleen dat werknemers of uitzendkrachten onderaan de keten hem aanspreken op betaling van achterstallig salaris. Hij loopt ook het risico dat zijn naam op de zogenaamde ‘naming and shaming-lijst’ op internet wordt gepubliceerd als één van de werkgevers die meewerkt aan onderbetaling.
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten