Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Communicatie over verlenging van de beoordelingstermijn

Zondag, 02 juli 2017 05:18
Communicatie over verlenging van de beoordelingstermijn
Recent plaatste Cobouw een artikel getiteld 'Gunningen altijd te laat: markt wacht noodgedwongen af'. Daarin werd aangegeven dat opdrachtgevers bijna nooit op de afgesproken datum de winnaar bekendmaken. Een inschrijving is daarentegen ongeldig wanneer deze al een minuut te laat is. Voor aanbestedende diensten gelden echter geen sancties als zij langer doen over de beoordeling. Die stelling verdient volgens PIANOo enige nuancering. Wat niet wegneemt dat de communicatie van aanbestedende diensten over verlenging van de beoordelingstermijn beter kan.


Appels met peren
Het vergelijken van de inschrijftermijn met de beoordelingstermijn (v.w.b. sancties) is feitelijk appels met peren vergelijken. Aan de eerste termijn dient strikt te worden gehouden in verband met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Bij de beoordelingstermijn speelt dit niet. Er kunnen soms zeer goede redenen zijn om de beoordelingstermijn te verlengen. Denk aan (abnormaal) lage inschrijvingen of verrassende aanbiedingen/varianten die het beoordelingsproces complexer maken. Ook een nader onderzoek naar geschiktheid van een specifieke onderneming en het laten herstellen van kenbare omissies door een inschrijver kunnen de beoordeling vertragen.

Irritatie
Voorgaande doet er niet aan af dat het verlengen van de beoordelingstermijn regelmatig als zeer storend wordt ervaren door inschrijvers, zeker als daar niet tijdig over wordt gecommuniceerd. Inschrijvers zijn uiteraard nieuwsgierig naar de uitslag, maar er zijn ook bedrijfseconomische redenen voor irritatie. Het gereserveerd houden van 'sleutelfiguren' is kostbaar en het aanbieden van een optimale prijs vraagt soms om snelle duidelijkheid, bijvoorbeeld voor het vastleggen van belangrijke partners. Daarnaast willen sommige afgewezen bedrijven snel starten met het inschrijven op andere opdrachten.

Snel en duidelijk communiceren
Het vooraf inschatten van een haalbare beoordelingstermijn en duidelijk communiceren is dus belangrijk voor uw relatie met de markt. Als u de beoordelingstermijn toch moet verlengen breng inschrijvers tijdig op de hoogte, inclusief de reden(en) voor vertraging. Communiceer zo snel mogelijk de nieuwe, wel haalbare, termijn. Besef dat door de verlenging van de boordelingstermijn de gestanddoeningstermijn van de offerte kan worden overschreden. Inschrijvers kunnen zich dan, met recht, terugtrekken uit de aanbesteding.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen